Nieuws - EU-Raad keurt unaniem MiCA-verordening goed

Mike Hesp

Door Mike Hesp

EU-Raad keurt unaniem MiCA-verordening goed

Wet en regelgeving
Ontwikkelingen
EU-Raad keurt unaniem MiCA-verordening goed

In de jarenlange hindernisrace heeft de MiCA-verordening nog een obstakel genomen: de goedkeuring van de Raad van de EU. Hiermee onderscheidt de economische zone zich verder van de VS.

De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe horde genomen bij de uitvoering van de MiCA-verordening. De Europese Raad heeft het baanbrekende rechtskader unaniem goedgekeurd. Dat de 27 ministers van Financiën van alle EU-lidstaten zich zouden verzetten tegen de reeds in het EU-parlement aangenomen wetgeving, was sowieso niet te verwachten. Een mijlpaal: de formele goedkeuring van de verordening vandaag, 16 mei, is de laatste stap in het wetgevingsproces.

Daarmee is Europa de eerste grote economische zone die een eigen cryptoverordening krijgt. Dit was ook dringend nodig, zo verklaart de Zweedse minister van Financiën in een verklaring:

''Recente gebeurtenissen hebben bevestigd dat het dringend noodzakelijk is om regels in te voeren die Europese investeerders beter beschermen en het misbruik van de crypto-industrie voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorkomen''.

MiCA reguleert aanbieders van cryptodiensten

De verordening brengt vooral drastische veranderingen voor dienstverleners, die vanaf 2025 aan een hele reeks nieuwe regels zullen moeten voldoen. Zo zullen crypto-aanbieders (zogenaamde Virtual Asset Service Providers, kortweg VASP) in de toekomst een verplichte vergunning nodig hebben als ze in de EU willen opereren. De vergunning geldt dan echter voor de hele economische zone.

Bovendien verplicht de MiCA-verordening cryptoprojecten om een "whitepaper" te publiceren met gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering en het ontwerp van de coins of tokens. Voor EU-burgers brengen deze maatregelen vooral één ding: consumentenbescherming.

Wat gebeurt er verder met MiCA?

Maar de verordening bestrijkt lang niet alle terreinen. Staking, lending, NFT's en, last but not least, het gebied van decentrale financiering (DeFi) zijn tot nu toe buiten de crypto-regelgeving gelaten. Deze onderwerpen zullen worden behandeld in een vervolgverordening. In de huidige MiCA-versie heeft het Parlement de Commissie opgedragen "de ontwikkelingen op de NFT-markt te volgen". Het is goed mogelijk dat de EU hierna het gebied van verveelde apen, ordinaten en dergelijke aanpakt.

Europa haalt de VS in

Terwijl Europese cryptobedrijven nu duidelijke regels kunnen volgen, loopt de VS ver achter. Want: De industrie overzee heeft het momenteel moeilijk. De afgelopen maanden hebben de regelgevende instanties hun toon ten opzichte van de industrie verscherpt. Op de voorgrond: de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De autoriteit startte een reeks maatregelen tegen verschillende cryptobedrijven in de Verenigde Staten. De beschuldiging is steeds dezelfde: Handel in ongeregistreerde effecten.

In plaats van een duidelijk regelgevend kader te ontwikkelen, vertrouwt de SEC liever op bestaande regels. De in de VS gevestigde cryptobedrijven zijn dit langzamerhand zat en kijken naar het buitenland. Onder andere naar Europa.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven