Nieuws - Welke activiteiten zijn vergunningplichtig?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Welke activiteiten zijn vergunningplichtig?

Wet en regelgeving
Welke vergunningsverplichtingen brengt de MiCa wetgeving met zich mee?

Een kernelement van de MiCA is de regulering van cryptodiensten, die niet mogen worden verleend zonder eerst een vergunning van de autoriteiten te verkrijgen. Maar welke activiteiten zullen in de toekomst onder dit begrip als vergunningsplichtig worden bestempeld?

Dit artikel verscheen eerst op de Fin Law Blog.

Hoewel de officiële publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie nog op zich laat wachten, bestaat de definitieve tekstversie van de toekomstige Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) van de Europese Unie al sinds eind september 2022. De nieuwe verordening zal voor het eerst een uniform regelgevingskader creëren voor crypto-gerelateerde bedrijfsmodellen op het niveau van de Unie, waardoor aanbieders van cryptodiensten hun activiteiten in heel Europa op basis van dezelfde voorschriften kunnen uitoefenen.

Uitvoering van de MiCA door de lidstaten is niet vereist. 18 maanden na de inwerkingtreding zal de nieuwe regelgeving rechtstreeks van toepassing zijn op de marktdeelnemers en rechtsgevolgen zonder dat de nationale wetgevers er verder bij betrokken hoeven te worden. Een kernelement van de MiCA is de regulering van cryptodiensten, die niet mogen worden verleend zonder voorafgaande verlening van een officiële vergunning. Maar welke activiteiten zullen in de toekomst onder dit begrip als vergunningsplichtig worden betstempeld?

MiCA bevat catalogus van diensten

De MiCA zal definitief regelen welke activiteiten als cryptodiensten worden beschouwd en dus onder de nieuw gecreëerde vergunningsverplichtingen vallen. Met name de bewaring en administratie van crypto-activa voor derden, de exploitatie van een handelsplatform voor crypto-activa, de ruil van crypto-activa voor wettige betaalmiddelen en voor andere crypto-activa, de uitvoering van orders van cliënten voor en de plaatsing van crypto-activa, de aanvaarding en verzending van orders voor crypto-activa voor derden, alsook het verstrekken van advies over crypto-activa zullen in de toekomst in de gehele EU vergunningplichtige activiteiten vallen.

Het MiCA biedt definities voor de interpretatie van de termen. Bewaring en beheer betekent de veilige opslag van private sleutels of andere noodzakelijke middelen voor derden, die nodig zijn voor toegang tot crypto-activa. Advies over crypto-activa verwijst naar het aanbieden of doen van gepersonaliseerde aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van cryptodiensten. Alle uitwisselingsdiensten met betrekking tot crypto-activa, of het nu gaat om fiatgeld of andere crypto-activa, zullen in de toekomst worden gereguleerd als gereglementeerde activiteiten.

Het ruilen van crypto-activa tegen andere zaken dan fiatgeld of crypto-activa zal daarentegen niet expliciet worden gedekt. Kortom, cryptodiensten onder MiCA zijn opvallend gemodelleerd naar activiteiten die onder de huidige verordening inzake beleggingsdiensten onder de tweede richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) op het gebied van effecten vallen.

Alleen activiteiten met betrekking tot crypto-activa kunnen cryptodiensten zijn

Een verplichte voorwaarde voor de indeling van een activiteit als een cryptodienst zal zijn dat deze betrekking heeft op crypto-activa in de zin van de MiCA-definitie. Dit is zeer ruim geformuleerd en omvat vrijwel alle digitale waardeweergaven die gebaseerd zijn op gedistribueerde blockchaintechnologie.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven