Nieuws - De Hinman Documenten - Wat kunnen we concluderen?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

De Hinman Documenten - Wat kunnen we concluderen?

De Hinman Documenten - Wat kunnen we concluderen?

De onlangs gepubliceerde Hinman e-mails worden gezien als een tegengif voor de strenge cryptoregulering van de SEC. Maar wat onthullen de documenten precies?

Precies vijf jaar geleden veroorzaakte de voormalige directeur van Corporate Finance bij de SEC (William Hinman) voor opschudding in de cryptosector. Want tijdens zijn toespraak op de "Yahoo Finance All Markets Summit" verklaarde hij dat Ethereum en Bitcoin geen effecten zijn.

De tekst van Hinman's toespraak, evenals interne documenten daarover die eerder onder de pet werden gehouden, spelen jaren later een belangrijke rol in de zaak Ripple versus SEC. En zou verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van de sector. Hoewel de SEC zonder succes in de rechtszaal probeerde om de "Hinman-documenten" te verzegelen, zijn ze onlangs openbaar gemaakt.

Ethereum: "geen effect" - of toch wel?

De Hinman-documenten tonen een concept van de toespraak van de toenmalige SEC-directeur. In een e-mailwisseling met zijn collega's vroeg hij hen om commentaar te geven op de tekst en opmerkingen te maken. Hiermee bevestigt hij uitspraken die al bekend waren, namelijk dat "we geen noodzaak zien om Ether te reguleren als een effect". In een commentaar van een collega wordt dit fundamenteel verklaard: "We steunen de toespraak volledig en zijn het eens met de boodschap die wordt gecommuniceerd."

De implicaties van de uitspraken van Hinman lijken dus op het eerste gezicht duidelijk. En maken het vermoedelijk moeilijk voor de SEC om Ethereum als een effect te classificeren. Dit gegeven was destijds al een doorn in het oog van sommige collega's van Hinman. Ze hadden een hekel aan de duidelijke verklaring over Ether, omdat het zou leiden tot "moeilijkheden" bij het "innemen van een andere positie" in de toekomst, zoals het in de documenten staat.

De toespraak van Hinman is echter gehouden vóór de overgang van het Ethereum-netwerk naar het proof-of-stake consensusmechanisme. Met de overstap vorig jaar heeft Ethereum zichzelf mogelijk kwetsbaar gemaakt. Dit komt omdat de huidige SEC-chef, Gary Gensler, bijzonder kritisch is over het inzetten van cryptocurrencies. Het feit dat Gensler de vraag bleef ontwijken of Ethereum als effect gereguleerd zou moeten worden, heeft mogelijk te maken met de toespraak van Hinman, zoals nu duidelijk wordt.

Dit maakt de classificatie, van de op één na grootste cryptocurrency, echter niet helemaal duidelijk. De uitspraken zijn een potentieel bezwarend element voor Ethereum. Dit blijkt uit het vermoedelijke contact dat Hinman met Vitalik buterin, de oprichter van Ethereum, heeft gehad. Het contact zou kunnen bijdragen aan de complexiteit rondom de kwestie.. "We hebben later deze week ook een telefoongesprek met Buterin om te bevestigen hoe de Ethereum Foundation werkt," vertelde Hinman aan collega's. Hoewel dit proces niet ongebruikelijk zou zijn voor een toezichthouder, kan er hierdoor wel sprake zijn van belangenverstrengeling. Sommigen speculeren zelfs dat Hinman tot zijn oordeel zou zijn gekomen onder de sterke invloed van de Ethereum Foundation.

Ripple - "Het was het wachten waard".

De uitspraken in de Hinman-documenten zouden mogelijk een gunstig effect kunnen hebben op Ripple (XRP), dat al geruime tijd betrokken is bij een juridisch geschil met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Voordat de documenten werden gepubliceerd, hintte Ripple CEO Brad Garlinghouse al op een positieve invloed op de verdediging van zijn bedrijf. Hij verklaarde dat het wachten van meer dan 18 maanden op de publicatie van de documenten "de moeite waard" zou zijn geweest.

Vanuit het perspectief van Ripple zijn de verklaringen van Hinman in tegenspraak met de classificatie van XRP als effect door de SEC. De SEC had in de rechtszaal beweerd dat Hinman tijdens zijn toespraak alleen namens zichzelf had gesproken, maar niet namens het bureau of zijn afdeling. Uit de documenten blijkt echter duidelijk dat er sprake was van interne samenspanning, onder andere met Jay Clayton (het toenmalige hoofd van de SEC), voordat Hinman zijn definitieve versie publiceerde.

Welk voordeel Ripple precies haalt uit Hinman's uitspraken over Ethereum is in eerste instantie niet duidelijk. Ten eerste zou Ripple de vergelijking met Ethereum kunnen trekken om zijn eigen verdediging te versterken. Maar Ripple's CLO, Stuart Alderoty, betwist fundamenteel de geldigheid van Hinman's uitspraken. Volgens hem had hij Ether in de eerste plaats niet publiekelijk moeten beoordelen. Desondanks zien het bedrijf en zijn gemeenschap de publicatie van de documenten als een duidelijke overwinning. Het proces zou zo de beslissende fase in kunnen gaan.

Crypto-Tokens: Effecten, of niet?

Ondertussen hoopt de bredere cryptosector op een positief precedent van een mogelijke overwinning van Ripple. Als het bedrijf zou zegevieren tegen de SEC, zou het agentschap weinig invloed hebben in zijn recente rechtszaken tegen Binance en Coinbase, zo is de gedachte. Daarin worden sommige cryptocurrencies, waaronder Solana (SOL), Cardano (ADA) en Polygon (MATIC), ook geclassificeerd als effecten door de SEC.

Maar de nieuwe documenten van Hinman bevatten in principe geen tegenargumenten ten gunste van andere individuele tokens naast Ethereum en Bitcoin. Hinman merkt in zijn toespraak wel op dat "er andere gedecentraliseerde netwerken kunnen zijn waar regulering van de tokens die erop opereren niet gerechtvaardigd zou zijn". Tegelijkertijd zijn er volgens hem scenario's waarin het succes van een bedrijf de verantwoordelijkheid is van de acties van "centrale actoren". En dus zouden de effectenwetten ook van toepassing zijn.

Volgens nieuwe rechtbankdocumenten beweert Ripple dat de dubbelzinnige formulering van Hinman geen toeval was. Uit e-mails van Hinman zou blijken dat de SEC zich ervan bewust was dat zijn toespraak verwarring zou veroorzaken onder beleggers en bewust adviseerde om het publiek verdere details te besparen. Deze handelswijze gaf het agentschap later meer flexibiliteit om andere tokens op eigen wijze te classificeren, zo wordt beweerd. Ripple stelt ook dat de bewerkte passages in de Hinman-documenten aantonen dat de SEC meerdere keren haar eigen beoordeling van voorheen "irrelevante" eigenschappen van een token heeft gewijzigd. Het agentschap was, bijvoorbeeld in 2018, van mening dat een token lockup voor teamleden en vroege supporters geen indicatie was van een effect. Vervolgens herzag de SEC deze mening en gebruikte zij het in de zaak tegen Ripple.

Weinig duidelijkheid en onbeantwoorde vragen

Over het geheel genomen zorgen de Hinman-documenten voor nog meer onduidelijkheid, waarin de bedoelingen van individuele partijen niet volledig begrepen kunnen worden. Ze getuigen van een zekere inconsistentie aan de kant van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Bij het voorbereiden van zijn toespraak lijkt Hinman het advies van zijn collega's op verschillende punten te hebben genegeerd. Op hun beurt leken de collega's het zelf niet eens te zijn over het juridische kader waarin cryptocurrencies moeten worden geclassificeerd. De gepubliceerde documenten laten daarom nog steeds een beeld zien van een autoriteit die terughoudend is met het verschaffen van duidelijkheid over onderliggende kwesties. Dit feit kan Ripple en Coinbase waarschijnlijk helpen in de rechtszaal.

Ondertussen verwijst Hinman in zijn toespraak naar "voldoende decentralisatie", wat doorslaggevend zou kunnen zijn bij de vraag of individuele cryptocurrencies als effecten worden beschouwd of niet. Dit wordt gezien als de eerste aanwijzing van wat een coin of token beschermt tegen de momenteel bekritiseerde classificatie. Volgens de documenten zijn zowel Bitcoin als Ethereum waarschijnlijk geen effecten. Hoewel er nog geen officiële erkenning is, lijkt de SEC dit in ieder geval te bevestigen met haar acties tot nu toe, zoals velen hadden verwacht.

Volgens Paul Grewal (Chief Legal Officer van Coinbase) wijzen de Hinman-documenten uiteindelijk op een "lacune in de regelgeving". Hij is van mening dat de Amerikaanse effectenwet simpelweg verouderd is. Het reguleren van alle cryptocurrencies onder de bestaande richtlijnen zal volgens hem niet werken. Het blijkt uit de e-mails met voormalig directeur Hinman dat leden van de SEC deze lacune al eerder hebben onderkend. In die zin heeft de regulerende stijl van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission inderdaad een cruciale zwakte.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven