Nieuws - Bitcoin koers: 3 potentiële scenario's voor 2023

Door Ted Maas

Bitcoin koers: 3 potentiële scenario's voor 2023

Bitcoin (BTC)
Investeren
Wet en regelgeving
Bitcoin koers 2023

Waar gaat de Bitcoin koers heen dit jaar? Hieronder staan drie potentiële scenario’s voor de nummer één crypto: 10.000, 30.000 en 60.000 US dollar.

Ondanks het huidige prijsherstel blijven meerdere scenario’s mogelijk. De aankomende regelgeving in de VS en de liquidatie van cryptobanken zoals Silvergate, Silicon Valley Bank en Signature zorgen voor een negatief sentiment. Toch kan positief nieuws snel voor verandering zorgen en dus vragen veel beleggers zich af: wat kan ik dit jaar nou eigenlijk van de koers verwachten? Natuurlijk is het volstrekt onmogelijk om dit te voorspellen, maar bepaalde factoren laten ons wel een aantal theoretische scenario’s schetsen.

Daarom volgen hieronder drie die dit jaar effect kunnen hebben op de Bitcoin koers. Technische analyse laten we even buiten beschouwing. In plaats daarvan richten we ons op de macrosituatie, het monetaire beleid, de regelgeving en de sectorspecifieke factoren.

Let op: dit zijn drie potentiële scenario's!

Het slechtste scenario: Bitcoinprijs op 10.000 US dollar:

De inflatie in de westerse wereld wil maar niet dalen. Tegelijkertijd zetten de stijgende kosten van levensonderhoud vele huishoudens onder druk. Daardoor wordt het beschikbare inkomen lager en verkopen deze huishoudens liquide activa zoals cryptocurrencies. De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank choqueren de markten met renteverhogingen die niet alleen ver boven de verwachtingen liggen, maar ook later in 2023 aanhouden, zonder uitzicht op versoepeling.

Daarbij komt ook de huidige regelgevingswoede in de VS. Amerikaanse toezichthouders blijven aandringen dat de meeste cryptocurrencies gereguleerd moeten worden als effecten. Tegelijkertijd kunnen de meeste Amerikaanse cryptobedrijven geen bank meer vinden die bereid is een klantrelatie met hen aan te gaan. Het resultaat is de sluiting van meerdere cryptodiensten die het staken van coins aanbieden.

Insolventies in de cryptosector volgen en zorgen voor minder vertrouwen in de cryptosector. Daarnaast, komen er vanuit de EU steeds meer geluiden betreffende een proof-of-work verbod. Europese bedrijven zouden een verbod krijgen om "klimaatonvriendelijke" cryptocurrencies aan te bieden.

Het basisscenario: Bitcoinprijs op 30.000 US dollar

De inflatie in de westerse wereld neemt slechts langzaam af. Er zijn geen verdere stijgingen van de energiekosten of knelpunten in de wereld van de supply chain die de economische situatie van particuliere huishoudens belasten. De situatie op de arbeidsmarkt blijft stabiel. Toch blijft er sprake van een kleine technische recessie in de VS en Europa. De grote centrale banken voeren in het najaar hun laatste gematigde verhoging van de basisrente door (tot uiteindelijk 5,75 procent in de VS en 4,5 procent in de eurozone) en geven aan dat er voorlopig geen verhogingen meer zullen volgen.

De enorme influx van cryptoregulatie in de VS komt in de zomer tot rust en er wordt overeenstemming bereikt over de hogere eisen. Bedrijven krijgen voldoende tijd om de verhoogde eisen geleidelijk in te voeren. Er zijn geen verdere schandalen of grote faillissementen in de cryptosector. De gematigde onzekerheid onder particuliere en institutionele beleggers blijft, maar er is geen verdere uitstroom van middelen uit de cryptosector.

Het best-case scenario: Bitcoinprijs op 60.000 US dollar:

De inflatie daalt in april met grote sprongen, terwijl tegelijkertijd economische indicatoren zoals arbeidsmarktgegevens (bv vraag naar personeel) verzwakken. De sterke Amerikaanse dollar leidt wereldwijd tot toenemende bezorgdheid op het gebied van internationale leningen en wanbetalingen. Ondertussen dalen de Amerikaanse vastgoedprijzen. Sinds de liquidatie van Silicon Valley Bank, Silvergate en Signature en andere instellingen verwacht de Fed niet meer dat bedrijven en particuliere huishoudens nog hogere rentes zullen betalen.

Eind april zal de Fed daarom aangeven dat ze voorlopig afzien van verdere renteverhogingen. In mei staat versoepeling gepland. Al in juni bereikt de inflatie een niveau van slechts 2,4 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell kondigt daarom voor juli de eerste renteverlagingen aan, die eind april al door de markt waren ingeprijsd. Westerse werknemers genieten ondertussen van de hoogste loonstijgingen in lange tijd, gesteund door nieuw aangekondigde belastingverlagingen en economische stimuleringsprogramma's voor duurzame investeringen en consumptie. De stijgende aandelenkoersen leiden tot meer risico's en speculatie bij beleggers. 

Er komen echter ook nieuwe impulsen uit Azië. China staat zijn burgers weer toe cryptocurrencies te verhandelen via Hongkong en houdt zich in met beperkende uitspraken. Daarnaast doen nog meer geruchten de ronde dat twee grotere staatsfondsen van plan zijn om in de toekomst een klein deel in cryptocurrencies te investeren. Het resultaat van dit potentiële scenario? Een indrukwekkende rally van Bitcoin. Wat de toekomst daadwerkelijk zal brengen? Dat weet helaas niemand. Wat we wel kunnen doen is het laatste economische nieuws in de gaten houden en daarop anticiperen.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven