Nieuws - Joe Biden wil belastingen op crypto verhogen en wash sales verbieden

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Joe Biden wil belastingen op crypto verhogen en wash sales verbieden

Ripple (XRP)
Wet en regelgeving
VS
Joe Biden wil belastingen op crypto verhogen en wash sales verbieden

De Amerikaanse regering is van plan de vermogenswinstbelasting te verhogen en hard op te treden tegen schijntransacties in de cryptosector.

Volgens een rapport van Bloomberg plant de zittende Amerikaanse regering in haar nieuwe begrotingsplan een reeks belastingverhogingen voor miljardairs, bedrijven en rijke investeerders. Volgens het rapport wil de Amerikaanse president Joe Biden een minimumbelasting van 25 procent invoeren voor miljardairs en stelt hij voor om de vermogenswinstbelasting, die ook van invloed is op crypto, bijna te verdubbelen van 20 procent naar 39,6 procent. Daarnaast moet de vennootschapsbelasting worden verhoogd van 21 procent naar 28 procent.

Daarnaast wordt de zogenaamde wash sale-regeling uitgebreid naar crypto. Het doel van de wash-sale regeling is het voorkomen van een strategie waarbij beleggers activa met verlies verkopen om belasting te besparen, het zogenaamde tax-loss harvesting, om ze daarna direct weer terug te kopen. In de VS is een dergelijke aanpak verboden voor aandelen en obligaties, terwijl het in andere landen een grijs gebied is voor zowel aandelen als cryptocurrencies, waar men zich al snel in het strafbare gebied bevindt door marktmanipulatie.

Omdat cryptocurrencies in de VS echter niet duidelijk als effecten worden aangemerkt, vallen ze momenteel niet onder deze regelgeving - Biden wil daar nu verandering in brengen. Voor veel Amerikaanse beleggers zou zo'n verandering verstrekkende gevolgen kunnen hebben, omdat zij zware verliezen hebben geleden door de crypto-beermarkt en deze niet langer fiscaal zouden kunnen claimen als Biden's voorstel slaagt.

Weinig kansen voor Biden's belastingwijzigingen

Het doel van de regering Biden is onder meer om het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid door de belastingwijzigingen terug te dringen en de komende tien jaar meer dan drie biljoen Amerikaanse dollar te besparen. Bovendien moeten, naast de hogere belasting voor de rijken, verschillende belastinghervormingen van ex-president Donald Trump worden teruggedraaid.

Volgens Bloomberg is Biden van plan de voorstellen voor de belastingwijzigingen vandaag aan het Congres voor te leggen. Aangezien de Republikeinen momenteel het Huis van Afgevaardigden controleren, is het echter onwaarschijnlijk dat hij een meerderheid krijgt voor zijn plan.

Ondertussen zijn Ripple en de Amerikaanse SEC in een felle strijd verwikkeld. Naar alle waarschijnlijkheid zal de uiteindelijke beslissing van de rechtbank niet lang op zich laten wachten. De uitkomst zou positief kunnen zijn voor Ripple en de cryptomarkt als geheel. Een voor Ripple negatieve uitspraak daarentegen kan het vertrouwen in de cryptomarkt schaden.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven