Nieuws - Sam Bankman-Fried's ouders verdedigen zich tegen FTX-rechtszaak

Sam Fröling

Door Sam Fröling

Sam Bankman-Fried's ouders verdedigen zich tegen FTX-rechtszaak

Sam Bankman-Fried's ouders verdedigen zich, tegen FTX-rechtszaak

Maanden na de veroordeling van Sam Bankman-Fried blijft de FTX-zaak de rechtbanken nog steeds bezighouden. Nu verdedigen de ouders zichzelf tegen een rechtszaak.

De ouders van voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman en Barbara Fried, hebben een motie ingediend om een rechtszaak tegen hen door de failliete cryptobeurs af te wenden. Dit werd gemeld door het cryptoportaal Cointelegraph met verwijzing naar een petitie die is ingediend door Bankman en Fried bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank.

Persoonlijke verrijking

FTX had de rechtszaak tegen de ouders van Sam Bankman-Fried al in september vorig jaar aangespannen. Daarin staat dat Bankman en Fried, die beiden professor zijn aan de elite-universiteit van Stanford, het bedrijf van hun zoon gebruikten om zichzelf persoonlijk te verrijken. Bankman en Fried wijzen deze beschuldiging fel van de hand. Sinds de aanklacht hebben ze benadrukt dat het feit dat ze als ouders nauw contact hebben onderhouden met hun zoon niet genoeg reden is om een aanklacht in te dienen.

"Louter beweringen zijn niet genoeg om een plausibele claim voor wettelijke bescherming vast te stellen. De klacht moet voldoende feiten bevatten om de rechtbank in staat te stellen de redelijke conclusie te trekken dat de verweerder aansprakelijk is voor het vermeende wangedrag," staat er met betrekking tot Joseph Bankman. Een soortgelijk argument wordt aangevoerd voor Barbara Fried: Er is geen bewijs dat ze kennis had van het wangedrag van haar zoon. Ondertussen doen de curatoren van FTX al maanden hun best om het geld en de goederen die de ouders van Sam Bankman-Fried in de loop der jaren van hun zoon hebben ontvangen in handen te krijgen.

Advocaten spreken over een gift

Er staan miljoenen op het spel: Aan de ene kant gaf SBF zijn ouders een villa van 16,4 miljoen dollar op de Bahama's als vakantiehuis; aan de andere kant ontvingen Joseph Bankman en Barbara Fried een overdracht van 10 miljoen dollar van hun zoon toen FTX floreerde. De advocaten van Bankman en Fried beweren dat de 10 miljoen dollar een gift was en dat het landhuis ook werd gebruikt als werkplaats door FTX-werknemers. Alle beschuldigingen dat de twee zichzelf opzettelijk hadden verrijkt door de misdaden van hun zoon zijn daarom nietig, zeggen ze. Het valt nog te bezien of de bevoegde rechtbank het hiermee eens zal zijn.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven