Nieuws - Ethereum-mijlpaal: Voor het eerst meer ETH in staking dan op cryptobeurzen

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Ethereum-mijlpaal: Voor het eerst meer ETH in staking dan op cryptobeurzen

Ethereum-mijlpaal: Voor het eerst meer ETH in staking dan op cryptobeurzen

Een historische gebeurtenis voor de Ethereum (ETH)-gemeenschap. Voor het eerst zijn er meer ETH in staking dan op cryptobeurzen.

Onlangs nog bereikten de Ethereum-posities op cryptobeurzen een nieuw laagterecord. Nooit eerder hielden beleggers zo weinig ETH aan op gecentraliseerde cryptobeurzen. Velen van hen hebben waarschijnlijk besloten om hun ETH zelf te beheren of te investeren in staking services vanwege het debacle van FTX, de onzekerheden bij Binance en het anti-crypto regelgevingsoffensief van de SEC in de VS. Nu is voor het eerst de hoeveelheid ETH in staking groter dan de hoeveelheid ETH in bezit op cryptobeurzen. Deze fundamentele verandering kan op de lange termijn een grote impact hebben op het prijsmomentum van Ethereum. Een stijgende staking rate en een steeds kleiner wordende voorraad ETH op gecentraliseerde cryptobeurzen zorgen ervoor dat het aanbod van Ethereum krapper wordt. Als de vraag naar ETH gelijk blijft of toeneemt, zal dit dus positieve koopdruk uitoefenen op de Ethereumprijs. On-chain gegevens schetsen momenteel dus een steeds positiever beeld voor Ethereum.

Ethereum in staking overtreft beursreserves

Gegevens van cryptoanalysebedrijf Nansen illustreren deze historische gebeurtenis. Momenteel zijn ongeveer 23,81 miljoen ETH, met een waarde van ongeveer $44,39 miljard, in staking, terwijl slechts 23,36 miljoen ETH, met een waarde van $43,55 miljard, nog steeds op gecentraliseerde cryptobeurzen worden gehouden.

Indrukwekkend genoeg vertegenwoordigen beide cijfers ongeveer 20 procent van de totale hoeveelheid ETH. Ter vergelijking: aan het begin van het jaar was er nog steeds meer dan 40 procent meer ETH op exchanges dan in staking. Een opvallende verschuiving die de verandering in de marktdynamiek van Ethereum duidelijk aantoont.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een daling van ETH op exchanges van ongeveer 20 procent sinds het begin van het jaar, wat overeenkomt met ongeveer 5,1 miljoen ETH of 9,51 miljard US dollar. Tegelijkertijd is de hoeveelheid ETH die wordt gebruikt voor staken met een derde gestegen, wat neerkomt op een toename van 5,9 miljoen ETH of iets minder dan 11,1 miljard US dollar.

Steeds meer beleggers halen ETH weg van beurzen

De acties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen gecentraliseerde cryptobeurzen zoals Coinbase, Binance en Co. zijn een van de belangrijkste redenen geweest waarom ETH-holdings de afgelopen maanden steeds meer zijn verhuisd van beurzen naar staking en privéwallets. Beleggers lijken te reageren op de zorgen en onzekerheden over de regelgeving en trekken hun Ethereum-holdings terug van de exchanges.

Daarnaast heeft de upgrade van Shappella ertoe bijgedragen dat er meer Ethereum wordt gestaked, omdat de bijbehorende risico's zijn afgenomen. Dit heeft het vertrouwen van investeerders versterkt en ervoor gezorgd dat het aantal inzetten is gestegen.

Een steeds schaarser ETH aanbod voldoet aan de stijgende vraag

Een van de gevolgen van deze ontwikkelingen is dat het percentage ETH dat wordt aangehouden in slimme contracten sterk is gestegen. Momenteel zit bijna 31 procent van alle ETH in slimme contracten. Begin 2023 lag dit percentage nog rond de 26 procent.

Het percentage ETH in slimme contracten is daarom een interessante indicator om de echte schaarste van het ETH-aanbod te begrijpen in de context van de ontwikkeling van de afname van ETH-holdings op gecentraliseerde cryptobeurzen.

Als er steeds meer ETH voor de lange termijn wordt vastgezet in slimme contracten, geeft dit aan dat er minder ETH beschikbaar is voor actieve handel. Gebruikers gebruiken ETH in gedecentraliseerde toepassingen zoals NFT- en DeFi-protocollen, bijvoorbeeld om aan yield farming te doen of om leningen af te sluiten. Het percentage ETH in smart contracts geeft dus informatie over hoe investeerders hun ETH gebruiken en laat zien hoe schaars de voorraad Ethereum eigenlijk is. Hoe hoger het percentage, hoe lager het beschikbare aanbod op de markt, wat fundamenteel bullish is voor de ETH-prijs.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven