Nieuws - Zal de Ethereum Merge uitdraaien op een belastingdrama?

Door Ted Maas

Zal de Ethereum Merge uitdraaien op een belastingdrama?

Ethereum (ETH)
Ethereum, Hard fork, Merge,

De Ethereum Merge staat voor de deur en zal belangrijke veranderingen met zich meebrengen. Maar hoe zit het met belastingen?

Na de succesvolle Bellatrix update op 6 september, moet het duidelijk zijn: Volgende week vindt de Ethereum Merge plaats (hopelijk met succes). Dit zal echter ook worden gevolgd door belangrijke veranderingen in het netwerk. Dit doet ook de vraag rijzen: hoe moeten de gebeurtenissen rond de fusie worden beoordeeld uit het oogpunt van de belastingwetgeving?

Nieuwe keten, nieuwe tokens?

Technisch gesproken, met de verandering van het consensus mechanisme, vinden ook nieuwe ETH munten hun weg naar Hodler: de Proof of Stake ETH munten. ETH-alt wordt ETH-neu, op een 1:1 basis. Dit proces moet beschouwd worden als een soft fork. Op het gebied van de belastingwetgeving verandert er niets voor de gebruikers. In dit opzicht gedraagt de nieuwe Proof of Stake munt zich als de eerder gehouden tokens.

Dit wordt ook bevestigd door Werner Hoffmann, algemeen directeur van Pekuna GmbH, dat gespecialiseerd is in oplossingen voor de belasting van cryptocurrencies.

De verwervingsdatum mag voor de nieuwe munten niet veranderen en moet dezelfde zijn als voor de oude munten. De situatie zou echter totaal anders kunnen zijn met Ethereum's op handen zijnde hardfork. Hier kunnen beleggers zelfs voor een groter probleem komen te staan.

Ethereum hardfork en de gevolgen

"De gevolgen van een mogelijke ETH hardfork zijn inderdaad een complete ramp vanuit fiscaal oogpunt," waarschuwt Hoffmann. Het is nu bekend dat sommige miners zich zullen verzetten tegen de verandering in het consensusmechanisme. Ze zijn van plan om de Ethereum blockchain te splitsen bij de samenvoeging en een nieuwe Ethereum Proof of Work Coin (ETH-POW) te creëren.

Het probleem is dat, in theorie, alle munten op de blockchain, inclusief ETH, elkaar kopiëren tijdens deze splitsing. Er worden dus nieuwe munten gecreëerd, die naar de houders van de bestaande Ethereum-munten vloeien. Dit kan worden gezien als een soort "gedwongen overname" - ongeacht of de houders dit willen of niet. Hiervoor zouden echter ook belastingen verschuldigd zijn. Een echt nachtmerriescenario tekent zich af.

Volgens het Bondsministerie van Financiën zouden de aanschaffingskosten namelijk met terugwerkende kracht moeten worden herberekend met de nieuwe munten en moeten worden verdeeld naar gelang van de omstandigheden. De BMF heeft deze fiscale behandeling van inkomsten in een brief van mei vermeld.

Pekuna heeft deze verordening reeds bekritiseerd. De onderneming waarschuwde in juli 2021 in een verklaring over een ontwerp van de brief voor de dreigende complicatie van de nu geldende waarderingsmethode voor harde vorken:

"Eerst zouden alle splitsingen van een activum moeten worden geïdentificeerd en getimed, vervolgens zouden de startkoersen en de koersen van de hoofdvaluta moeten worden bepaald. Nadat de calculator de twee koersen in een relatie heeft gebracht, zou hij voor elke verwervingstransactie fictieve verwervingen moeten creëren voor de later gevorkte munt."

De documentatie van de hele zaak zou echter onvoorstelbaar ingewikkeld zijn. Maar houders moeten hierop voorbereid zijn.

Waar laat je de munten?

In het geval van een soepel proces zonder splitsing, zou de wereld nog steeds goed zijn voor ETH-Hodler. Maar als er een harde vork zou plaatsvinden, zouden ze zich bewust moeten zijn van de gevolgen.

Hoffmann is niettemin gealarmeerd. De meeste mensen zijn zich nog niet bewust van de omvang van het probleem. Zijn bedrijf is al in contact met de BMF om te proberen een "belastingramp" af te wenden.

Volgens hem zijn Ethereum-houders tot op zekere hoogte aan handen en voeten gebonden. Degenen die de munten van een harde vork niet willen ontvangen, kunnen hoogstens hun bestaande Ethereum-activa storten op een beurs die geen ETH-POW ondersteunt. Zonder een instroom van de gevorkte munten, kan er geen belasting zijn.

Anders zou men te maken krijgen met de fiscale behandeling. Hoffmann vindt de methode waarbij "de waarde op het moment van de creatie van de gesplitste munt wordt vastgesteld op nul en niet wordt geraakt aan de oorspronkelijke munt" een verstandiger beoordeling.

Het is juist dat de munten belastingvrij kunnen worden verkocht nadat de speculatieperiode van één jaar is verstreken. Als de prijs van ETH-POW in de tussentijd echter drastisch zou stijgen, zouden velen in de verleiding komen om de "geschenkmunten" te verkopen.

Een concrete oplossing voor het probleem is nog niet gevonden. Echter, de Ethereum Merge komt er volgende week al aan.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven