Nieuws - Kritiek op Ledger: is de kritiek wel terecht?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Kritiek op Ledger: is de kritiek wel terecht?

Wallets en Whales
Privacy en veiligheid
Kritiek op Ledger: is de kritiek wel terecht?

Er is een media shitstorm losgebarsten rond de hardware wallet fabrikant Ledger. Op Twitter wordt gesproken over verraad en boycot. Is de kritiek overdreven?

De hardware wallet fabrikant Ledger heeft een doodzonde begaan. Zo luidt althans het commentaar op de pas geïntroduceerde functie "Ledger Recover".

In een notendop gaat het erom dat Ledger-klanten optioneel een back-up van hun seed phrase kunnen bestellen. De seed phrase wordt verdeeld in drie delen en aan individuele dienstverleners gegeven voor bewaring. In geval van verlies kunnen deze dan worden hersteld via klassieke KYC-procedures, d.w.z. identiteitskaarten met behulp van de video-identificatieprocedure.

Ledger en het verraad

Alleen al de mogelijkheid dat Ledger deze dienst als optie aanbiedt, is voor veel orthodoxe cryptoliefhebbers een schande. Immers, self-custody van private keys heeft de hoogste prioriteit. Bewaring door derde dienstverleners daarentegen schendt het imperatief van autonomie en decentralisatie. Dat Ledger, dat met zijn hardware wallets juist deze vorm van self-custody geschikt heeft gemaakt voor de massa, nu een third-party optie aanbiedt, wordt in de sociale media gezien als verraad en roept op tot boycot.

Meer emotie dan feitelijke argumenten

Het is volkomen legitiem om de stap van Ledger in twijfel te trekken en te bekritiseren. Is de nieuwe interface die door de bedrijfsupdate wordt geïntroduceerd echt veilig of opent het een gevaarlijke aanvalsvector? Precies zulke vragen komen nu op tafel.

Oproepen tot boycot en beledigingen horen echter niet op tafel. De emotionele reacties zijn alleen te verklaren uit het feit dat sommige crypto-enthousiastelingen het gevoel hebben dat hun ideologie wordt aangevallen. Niemand wordt gedwongen gebruik te maken van Ledgers nieuwe dienst en daarom kunnen de reacties als overdreven beschouwd worden.

Ledger is geen religieuze gemeenschap

Boze Ledger-critici gaan voorbij aan het feit dat Ledger slechts inspeelt op een vraag uit de markt. Een bedrijf handelt niet uitsluitend uit idealistische motieven. Bedrijven die dat wel doen hebben een zeer korte levensduur.

In plaats daarvan probeert Ledger, net als elk ander succesvol bedrijf, zo goed mogelijk aan een marktvraag te voldoen. Als uit intern onderzoek en marktonderzoek blijkt dat veel crypto-gebruikers zichzelf niet vertrouwen om veilige opslag te bieden, dan is de stap van Ledger Recover niet meer dan logisch.

Ledger kreeg immers pas in maart van dit jaar een financiering van 100 miljoen dollar, voornamelijk om nieuwe klanten aan te trekken. Vooral omdat het in het belang van de hele cryptosector zou moeten zijn dat de Bitcoin-adoptie blijft toenemen. Om dat te bereiken zijn nieuwe producten nodig, in twijfelgevallen met minder self-custody.

Zelfbehoud: tussen wens en werkelijkheid

De reden hiervoor is vrij eenvoudig: niet iedereen wil de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de bewaring van zijn vermogen. Daarom bewaart niet iedereen zijn goudstaven thuis, maar geven sommigen er de voorkeur aan ze in kluizen bij hun bank onder te brengen. Natuurlijk brengt dit nieuwe risico's met zich mee - de bank zou bijvoorbeeld de toegang kunnen weigeren - maar het is niet zo dat er geen risico's zijn bij zelfbewaring.

Want aan de andere kant hebben veel mensen ook de neiging zichzelf te overschatten. Sommige mensen vertellen hun vrienden trots dat ze hun private keys alleen zelf bewaren. In werkelijkheid bewaren ze hun private keys echter vaak in Word of Google Doc op de familiecomputer, idealiter in de cloud. Sommige overtuigde zelfbewaarders slaan hun private keys of seed phrases zo veilig op dat ze die zelf niet meer kunnen vinden. Naar het aantal niet gerapporteerde gevallen van verloren Bitcoins door onprofessionele zelfbewaring kan men alleen maar gissen, maar het zal altijd hoog zijn.

Wie zichzelf daartoe in staat acht en ook bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn digitale bezittingen, kan de nieuwe dienst van Ledger gerust links laten liggen. De boze Ledger-critici hebben groot gelijk: zelfbewaring is de veiligste vorm van bewaring. Met de toevoeging: als je het goed doet.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven