Nieuws - Het digitale beleid van de EU omvat doelstellingen met de blockchain

Sam Fröling

Door Sam Fröling

Het digitale beleid van de EU omvat doelstellingen met de blockchain

Crypto-acceptatie
Ontwikkelingen
Het digitale beleid tot 2030 ,van de EU, omvat doelstellingen, met de blockchain

Als onderdeel van het digitale beleidsprogramma tot 2030 richt het EU-parlement zich naast de toenemende digitalisering op blockchaintechnologie.

Met het "Beleidsprogramma voor 2030: op weg naar het digitale decennium" wil het Europees Parlement (EP) bedrijven en overheidsdiensten ondersteunen bij het digitaliseren van hun werk. Bestaande blockchaininitiatieven zouden ook hulp moeten krijgen bij het opbouwen van "blockchaingebaseerde overheidsdiensten". Het doel is de Europese digitale doelstellingen tegen 2030 met succes te verwezenlijken. Blockchain maakt hier deel van uit.

Concurrentievermogen verzekerd?

Het is duidelijk dat politiek tijd kost. Het plan voor het "digitale decennium" bestaat al sinds maart 2021, toen het EU-parlement zijn "doelstellingen voor empowerment van burgers en bedrijven door de digitale transformatie" tegen het einde van het decennium vaststelde. Nu heeft het EP in een plenaire vergadering besloten de eerste uitvoeringsideeën te noemen. Dr. Stefan Berger, lid van het EU-parlement, geeft zijn menin:

“Ik vind het terecht en te laat dat de gemeenschappelijke digitale politieke doelstellingen van de Europese Unie hier voor het eerst worden genoemd en dat er strategieën voor de uitvoering worden opgesomd.”

Dr. Stefan Berger

Het feit dat de "bevordering van een Europese blockchain-gegevensinfrastructuur specifiek in het programma is opgenomen, is een positief signaal aan de industrie" en moet "ook in de toekomst het concurrentievermogen van ons continent veiligstellen", aldus Berger. Of blockchainbedrijven daar ook van overtuigd zijn, valt nog te bezien. Het EU-parlement oogstte enkele maanden geleden weinig applaus met regelgevingsvoorstellen zoals de MiCA of de controversiële TFR-verordening.

Digitalisering met vertraging

In het kader van de voorstellen moet ook de digitalisering in Europa worden gestimuleerd. In beginsel is het programma bedoeld om de lidstaten aan te moedigen hun nationale routekaarten zodanig op elkaar af te stemmen dat de desbetreffende investeringen bijdragen tot de verwezenlijking van de gemeenschappelijke digitale doelstellingen. Berger noemt concrete voornemens:

“Deze doelstellingen omvatten het bouwen van veerkrachtige digitale infrastructuren, het opbouwen van een ecologisch duurzame Europese halfgeleiderproductie, het digitaliseren van overheidsdiensten en het bereiken van genderevenwicht in de digitale beroepsbevolking.”

Dat de "digitalisering van de overheidsdiensten" in de loop van het "digitale decennium" moet worden voltooid, legt een bureaucratische toereikendheid bloot. Vooral in Duitsland zijn de overheidsdiensten allesbehalve volledig gedigitaliseerd. De draconische vergelijking: Zuid-Korea. De regering daar plant een op blockchain gebaseerd identificatiesysteem voor haar burgers. De digitale ID's zouden dan niet meer in de vorm van plastic kaarten worden bewaard, maar als een app op de smartphone. Of zich in Europa - tegen 2030 - soortgelijke ontwikkelingen zullen voordoen, is onzeker.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven