Nieuws - Europa gaat Crypto: De MiCA-vergunning

Zenz

Door Zenz van der Wielen

Europa gaat Crypto: De MiCA-vergunning

Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Cardano (ADA)
Ripple (XRP)
Dogecoin (DOGE)
Wereldeconomie
The MiCA permit

Wat zijn de vereisten voor aanbieders van cryptodiensten om een MiCA-vergunning te krijgen?

Dit artikel verscheen eerst op de Fin Law Blog. De definitieve tekst van de nieuwe Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) is er sinds begin oktober 2022. De nieuwe EU-verordening zal naar verwachting eind 2022 of begin 2023 in werking treden en 18 maanden later direct rechtsgeldig worden voor alle marktdeelnemers in de Europese Unie. MiCA zal dan de volgende taken uitvoeren: cryptobewaarneming en -beheer voor anderen, cryptobeurzen exploiteren, crypto-activa ruilen voor fiatgeld of andere crypto-activa, orders van cliënten op crypto-activa uitvoeren, crypto-activa plaatsen, cryptotransacties voor cliënten uitvoeren, orders accepteren en doorgeven op crypto-activa alsmede advies en portefeuillebeheer op crypto-activa als cryptodiensten.

Aanbieders van cryptodiensten zullen dan een MiCA-vergunning moeten aanvragen bij de bevoegde autoriteit in hun thuisland - in Duitsland zal dat BaFin zijn, in Nederland de Nederlandsche Bank. Eisen kunnen per land verschillen.

Aan welke eisen moeten aanbieders van cryptodiensten voldoen voor een MiCA-vergunning?

Ook al zijn de bedrijfsmodellen die in de toekomst door MiCA worden gereguleerd juist die modellen die nog niet onder de Europese regelgeving voor financiële markten vallen, de eisen voor het verlenen van een MiCA-vergunning zijn zeer nauw gebaseerd op de eisen voor financiële instellingen onder MiFID II. Om een MiCA-vergunning te verkrijgen, moeten aanbieders van cryptodiensten in de Europese Unie gevestigd zijn en ten minste één bedrijfsleider hebben. Ze moeten ook uitgebreide informatie verstrekken aan de BaFin over hun bedrijf en de eigenaren erachter, evenals de beoogde managers, die technisch geschikt en betrouwbaar moeten zijn.

Net als financiële instellingen zullen aanbieders van cryptodiensten in de toekomst moeten bewijzen dat ze een goede en passende bedrijfsorganisatie hebben. Ze moeten interne controlemechanismen, noodplannen en veilige IT-systemen kunnen aantonen, evenals adequaat risicobeheer en een organisatie voor de preventie van witwassen en naleving van de wettelijke voorschriften. Daarnaast zijn ze verplicht om een professioneel klachtenbeheersysteem te hebben en om klantengelden en crypto-activa van klanten strikt te scheiden van hun eigen activa. In de MiCA-vergunningaanvraag zullen cryptodienstverleners ook hun specifieke bedrijfsmodel in detail moeten beschrijven, mogelijk door modelcontracten voor klanten voor te leggen. Daarnaast zal het noodzakelijk zijn dat cryptodienstverleners over voldoende kapitaal beschikken.

Het vereiste minimumbedrag voor crypto-handelsplatforms is 150.000 euro, voor cryptobewaarders en beursaanbieders 125.000 euro en anders 50.000 euro of - indien hoger - een kwart van de vaste bedrijfskosten van het voorgaande jaar op jaarbasis. De precieze vereisten voor de bedrijfsorganisatie die door aanbieders van cryptodiensten moet worden bijgehouden, moeten door de ESMA in samenwerking met de EBA uiterlijk 12 maanden na de inwerkingtreding van de MiCA in technische normen worden uitgewerkt.

Korte termijnen voorzien in het MiCA goedkeuringsproces

MiCA-vergunningsprocedures zullen verschillen van vergunningsprocedures voor financiële instellingen en beleggingsondernemingen, met name wat betreft de wettelijke verwerkingstermijnen. BaFin zal aanvragers binnen 25 werkdagen moeten informeren of een MiCA-vergunningaanvraag volledig is. Als er nog bewijsstukken of informatie ontbreekt, moet BaFin een termijn vaststellen voor de latere aanlevering. BaFin krijgt 40 werkdagen de tijd om de inhoud van een volledige MiCA-licentieaanvraag te beoordelen.

Vervolgens moet ze de aanvraag afwijzen of goedkeuren. In het geval van vergunningaanvragen van financiële instellingen of beleggingsondernemingen bepaalt de wet alleen dat BaFin binnen zes maanden na indiening van een volledige aanvraag een besluit moet nemen, wat vaak leidt tot aanvullende eisen kort voordat de termijn van zes maanden verstrijkt. In dit verband zouden de korte behandelingstermijnen voor MiCA moeten leiden tot een snellere verwerking van MiCA-vergunningaanvragen door BaFin.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven