Nieuws - EU legt laatste hand aan MiCA-wet

Door Ted Maas

EU legt laatste hand aan MiCA-wet

Tether (ERC-20) (USDT)
Bitcoin (BTC)
Wet en regelgeving
Crypto-acceptatie
Nieuwe wettekst voor de MiCA-verordening

De Europese Unie heeft de laatste hand gelegd aan de wettekst voor de MiCA-verordening. Dit is de laatste stap naar een Europese, uniforme cryptoregeling. Theoretisch kunnen individuele passages nog worden aangepast, maar in de praktijk is de wettekst goedgekeurd.

Het is al enige tijd bekend dat er regelgeving op komst is. Begin juli zijn de vertegenwoordigers van de EU-Commissie, het Parlement en de Raad het eens geworden over een uniforme aanpak. De verordening moet de uitgifte, distributie en handel in cryptocurrencies reguleren.

Nieuw bij MiCA

In de toekomst zullen aanbieders van cryptodiensten onder toezicht staan van de bevoegde Europese (of nationale) autoriteiten en een vergunning van de EU moeten verkrijgen. Een vergunning in één lidstaat volstaat om in de rest van Europa legaal te kunnen werken. Bovendien is voor nieuwe projecten een whitepaper verplicht, dat informatie moet verstrekken over het technische proces. Daarnaast moeten in de toekomst aanbieders van stablecoins reserves opbouwen. Bovendien vallen algoritmische stablecoins, zoals TerraUST, die in mei crashte, nu ook onder MiCA.

Een tijdje terug was er ook discussie over mogelijke transactieplafonds, wat een verbod impliceerde voor stablecoin-giganten als USDT of USDC. Deze plafonds gelden echter alleen voor zogenaamde ‘eindbetalingen’. In de praktijk zijn er maar enkele voorbeelden waar stablecoins ook actief als betaalmiddel worden gebruikt, maar zoals de zaken er nu voorstaan, haalt bijna geen enkele coin de benoemde drempels. De DeFi sector valt overigens niet onder het MiCA. Deskundigen gaan ervan uit dat deze sector in de toekomst een eigen regelgeving gaat krijgen. Hoe dit eruit zou kunnen zien is momenteel onduidelijk.

Vraagtekens NFT's

Er blijven echter vraagtekens bestaan bij het onderwerp NFT's. Non-fungibele tokens zijn eigenlijk uitgesloten van MiCA. In de definitieve tekst wordt echter gesproken over "fractionele delen van unieke of niet-fungibele crypto-activa" waarvan de uitgifte "in een grote reeks of verzameling kan worden gezien als een indicator van hun fungibiliteit".

Betekenis: Delen van een NFT-reeks kunnen dus worden beschouwd als klassieke effecten. Er is geen concrete drempelwaarde waarboven de regel van toepassing zou kunnen zijn. Robert Kopitsch van de vereniging Blockchain for Europe heeft er in ieder geval zijn bedenkingen bij:

Tot op heden is de situatie met betrekking tot NFT's nog steeds niet 100% duidelijk, aangezien in de tekst wordt gesproken over indicatoren van fungibiliteit. Het enige probleem is dat fungibiliteit binair is. Er zijn geen nuances. Ergo, de status is nog steeds een groot vraagteken.

Robert over MiCA in het algemeen

Hij vindt de algemene aanpak van de regelgeving echter positief. De MiCA zal een soortgelijke impact hebben op de cryptosector als de richtlijnen voor betalingsdiensten in combinatie met de banksector. Bovenal is "passporting", waardoor crypto-aanbieders in de hele EU kunnen opereren, een echte "gamechanger", zegt hij. Kopitsch gaat verder:

MiCA is niet perfect, waarschijnlijk te complex en niet ideaal op het gebied van stablecoins en waarschijnlijk NFT's, maar de mogelijkheid om in de hele EU via een paspoort te werken is een echte gamechanger en precies wat Europa nodig had.

De regulering van de cryptoruimte hield de wetgevers in Brussel jarenlang bezig. Een verbod op bitcoin is ondertussen ook meermaals ter discussie gesteld. De uitvoering van bovenstaande richtlijnen wordt verwacht vanaf Q2, 2024.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven