Nieuws - De reden waarom Bitcoin nog steeds ondergewaardeerd is

Mike Hesp

Door Mike Hesp

De reden waarom Bitcoin nog steeds ondergewaardeerd is

Bitcoin (BTC)
Ontwikkelingen
Crypto-acceptatie
De reden waarom Bitcoin nog steeds ondergewaardeerd is

Deze week was het begin van de zomer en BTC bevindt zich nog steeds op het vriespunt. Zal een Bitcoin ETF de temperatuur naar het hoogste niveau brengen?

Hitte en droogte hadden de Bondsrepubliek Duitsland stevig in hun greep en toen kwam de storm. Maar voor eind juni worden er in Duitsland weer tempraturen voorspelt tot 28 graden. Zal Bitcoin daardoor weer ontdooien? De reservemunt bevindt zich immers al enkele weken op het vriespunt, althans volgens de zogenaamde Bitcoin Price Temperature (BTP).

Ten eerste creëert het halveren van Bitcoin een aanbodtekort

Om de index te begrijpen, is het eerst belangrijk om de Bitcoin halvering te begrijpen. In dit proces wordt het aanbod gehalveerd, waardoor de blokbeloning kleiner wordt. Dit gebeurt elke 210.000 blokken over een periode van ongeveer vier jaar. Volgens berekeningen van Bitcoinsensus zal de volgende Bitcoin halvering plaatsvinden op 26 april 2024.

Om ervoor te zorgen dat de halvering met gelijke intervallen wordt herhaald, is er de Mining Difficulty. Als nieuwe miners zich bij het netwerk aansluiten of als een bestaande miner zijn hardware upgradet, neemt de hashrate toe. Hetzelfde gebeurt met de moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad neemt toe naarmate er meer gemined wordt. De moeilijkheid neemt proportioneel af als de hashrate van Bitcoin daalt. Om te voorkomen dat de bloktijd blijft krimpen, past de moeilijkheid zich elke 2.016 blokken aan. Dit resulteert in een gemiddelde bloktijd van tien minuten.

Vervolgens gaat de prijs omhoog

In het verleden is de Bitcoin-koers na elke halvering sterk gestegen. Hoewel dit telkens enkele maanden duurde, steeg de marktkapitalisatie van de reservemunt na elke halvering naar nieuwe hoogtes. Een blik op de 4-jaarlijkse cyclus bevestigt dit. Toch is Bitcoin niet alleen zo succesvol vanwege het aanbodtekort. Prijsmodellen die dit beweren worden al lang als mislukt beschouwd.

Ondertussen zijn er andere indices die veel flexibeler zijn in het weergeven van de mate waarin de huidige BTC-prijs normaal of vervormd is in de context van de eigen prijsontwikkeling en volatiliteit, vooral in de context van de 4-jaarlijkse marktcycli. Eén daarvan is de Bitcoin Price Temperature (BTP).

Bitcoin op het vriespunt: Wanneer komt de zomer?

De index is een maat voor het verschil tussen de huidige bitcoin-koers en het voortschrijdend gemiddelde over 4 jaar. De BPT wordt berekend door eerst het verschil te berekenen tussen de dagelijkse prijs en het voortschrijdend gemiddelde over 4 jaar en dit getal vervolgens te delen door de standaarddeviatie van dit 4-jaarsvenster. Toegepast in de praktijk resulteert dit in het volgende overzicht:

Bitcoin grafiek

Bitcoin is nog nooit zo koud geweest I Bron: Bitbo

De BPT-metriek is een soort "temperatuurcontrole". Hogere waarden staan voor een mogelijk oververhit prijsniveau. Omgekeerd geven dalende of negatieve schaalwaarden aan dat de BTC-prijs relatief laag is, afhankelijk van het 4-jarig gemiddelde.

Duidelijk herkenbaar: het crisisjaar 2022. Na de ineenstorting van FTX in november brak de cryptowinter aan. Passend bij het seizoen daalde BPT naar min temperaturen, een historisch dieptepunt. Nu de crypto-industrie zich steeds meer stabiliseert, ontdooien ook de prijzen weer, aangevoerd door Bitcoin, die op het moment van schrijven op $30.050 noteert. De BPT is op zichzelf echter nog geen indicatie voor een toekomstige bull rally. Toch is een vergelijking met de MVRV Z-score opvallend want de trend is bijna identiek.

Dit is geen verrassing. De indicator meet immers de verhouding tussen de marktkapitalisatie en de zogenaamde "gerealiseerde waarde", d.w.z. de werkelijke waarde die is opgeslagen in Bitcoin. Als de verhouding tussen marktkapitalisatie en gerealiseerde waarde onder de 1 ligt, duidt dit op overselling en dan word een trendombuiging waarschijnlijker. Hier is een voorbeeld. Er is al een trend zichtbaar: Sinds het begin van het jaar is de waarde weer positief en parallel stijgt de Bitcoin.

Bitcoin: Bullrun of zomergat

Maar voor een zinvolle analyse is een holistisch beeld nodig. Er is meer aan de hand, bijvoorbeeld de toenemende adoptie over de hele wereld. Of een bitcoin spot ETF van 's werelds grootste vermogensbeheerder. Dus de recente bull run is grotendeels het werk van BlackRock.

Toch staat de Bitcoin ETF op wankele grond. Voorlopig is het immers nog maar een aanvraag bij de SEC. In het verleden heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission alle aanvragen afgewezen. Daarnaast blijven de gespannen situatie rond de cryptobeurzen Binance en Coinbase en de macro-economische problemen wegen op het beleggerssentiment. Of een ETF en de stijgende temperaturen, met name met betrekking tot de BTP, voldoende zijn om de stieren weer te laten rennen, blijft nog onzeker. Immers, na de winter komt altijd de zomer, zelfs op de cryptomarkt.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven