Nieuws - Behaald Ethereum in 2030 een prijs van $51.000?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Behaald Ethereum in 2030 een prijs van $51.000?

Ethereum (ETH)
Ontwikkelingen
Behaald Ethereum in 2030 een prijs van $51.000?

In een recent rapport voorspelt vermogensbeheerder en ETF-gigant VanEck de ETH-prijs voor de komende jaren.

Er zijn altijd fantastische prijsvoorspellingen voor verschillende cryptocurrencies vanuit alle hoeken van de gemeenschap. Hoe de werkelijke waarde van een munt of token wordt gemeten, blijft echter voor velen een mysterie. Daarom is het des te belangrijker wanneer professionele analisten uit de institutionele sector het aandurven om een voorspelling te doen. Dit is wat Matthew Sigel en Patrick Bush onlangs deden. Beiden zijn analisten op het gebied van digitale activa bij VanEck, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Samen ontwikkelden ze in een rapport drie scenario's voor de toekomstige prestaties van ETH, de op één na grootste blockchainmunt door marktkapitalisatie.

Gematigde variant - ETH op 11.800 US dollar

De waarderingsmethode van de twee analisten is gebaseerd op schattingen van inkomsten uit vergoedingen en andere kasstromen, evenals berekeningen van de volledig verwaterde waardering van Ethereum. Een belangrijke game-changer voor de blockchain is de recente Shapella-upgrade, die een enorme risicovermindering veroorzaakte in de staking van Ethereum. Als gevolg hiervan ziet VanEck de inkomsten uit het netwerk toenemen van $ 2,1 miljard tot $ 51 miljard in 2030. Ervan uitgaande dat Ethereum een marktaandeel van 70 procent heeft onder alle smart contract protocollen, berekenen de analisten een impliciete prijs van $ 11.800 per munt in 2030.

Dit is een voorzichtige voorspelling van VanEck. Afhankelijk van welke aannames men maakt over toekomstige inkomsten en disconteringsfactoren, kunnen er meer scenario's worden opgesomd, die VanEck ruwweg heeft samengevat in een tabel.

Ethereum - Bullish en bearish case

Alleen al de gematigde variant zou een meer dan zesvoudige prijsstijging voor Ethereum betekenen. Maar Sigel en Bush waarschuwen ook voor voorzichtigheid. Een van de grootste obstakels voor Ethereum (en de cryptosector in het algemeen) is de huidige vijandige houding van de Amerikaanse autoriteiten, met name de SEC. Met haar huidige stijl van regelgeving heeft de SEC ervoor gezorgd dat institutionele crypto-investeringen in de VS vrijwel tot stilstand zijn gekomen. Sigel zei in een interview met Bankless.

De inkomsten van Ethereum uit netwerkvergoedingen zijn echter afhankelijk van een toenemende adoptie van de blockchain. VanEck gaat ervan uit dat een bepaald deel van het bankwezen en de financiële sector tegen 2030 op Ethereum zou kunnen worden verhandeld. Als de regelgevende houding ten opzichte van cryptocurrencies echter vijandig blijft, zouden de netwerkinkomsten na verloop van tijd kunnen stagneren op het huidige niveau. In het slechtste geval achten de analisten een prijs van slechts $343 mogelijk.

Hiertegenover staat het optimistische scenario. Hier wordt ervan uitgegaan dat 10 procent van de financiële, metaverse en media, evenals tech-infrastructuur, on-chain zal gaan. Als Ethereum zijn status als het dominante Layer 1-platform behoudt met een verondersteld marktaandeel van 70 procent, komt VanEck uit op een prijs van $51.000 per munt in 2030. De jaarlijkse inkomsten van Ethereum zouden dan $136 miljard bedragen. Overigens, als je de conservatieve prognose van $11.800 buiten beschouwing laat, zou de huidige prijs van Ethereum volgens VanEck rond de $5.300 liggen.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven