Nieuws - Zal de Europese Unie binnenkort uniforme cryptobelastingen invoeren?

Door Luc Vesters

Zal de Europese Unie binnenkort uniforme cryptobelastingen invoeren?

Bitcoin (BTC)
Wet en regelgeving
Wereldeconomie
Uniforme cryptobelastingen EU

De Europese Unie zou binnenkort uniforme cryptobelastingen kunnen invoeren. Deskundigen zijn echter tegenstrijdig over de stap.

In tijden van inflatie, oorlog en klimaatcrisis is de Europese Unie op zoek naar nieuwe geldbronnen om de begroting van de statenbond verder te vullen. In de cryptosector lijken ze nu gevonden te hebben wat ze zoeken. Een concept van het Europees Parlement stelt de invoering voor van uniforme (dezelfde) cryptobelastingen op Bitcoin en andere cryptocurrencies voor alle lidstaten. In het document noemen de auteurs verschillende benaderingen.

Eén overweging zou de invoering van een EU-brede vermogenswinstbelasting zijn. Maar ook op transacties, mining of handel in crypto-activa zouden binnenkort heffingen kunnen worden opgelegd. Het belastingtarief zou voor alle lidstaten hetzelfde zijn, schrijven de auteurs. Factoren als elektriciteitsverbruik en milieu-impact zouden een rol kunnen spelen bij het bepalen van de hoogte. Proof-of-work gebaseerde cryptocurrencies zoals Bitcoin zouden hierbij benadeeld kunnen worden. De Commissie moet met concrete voorstellen komen.

De industrie is ambivalent over de stap. "Een uniforme Europese cryptobelasting zou het leven voor burgers en cryptofirma's gemakkelijker kunnen maken", schrijft bijvoorbeeld Peter Grosskopf, CTO bij Unstoppable Finance, op LinkedIn. Sven Hildebrandt van de beurs van Stuttgart staat daarentegen kritisch tegenover het mogelijke belastingnadeel voor op PoW gebaseerde cryptocurrencies. Anderen vragen zich af of de statenbond wel de bevoegdheid heeft om EU-brede belastingen vast te stellen. Normaal gesproken bemoeit de Europese Unie zich niet rechtstreeks met het vaststellen van belastingtarieven. In de regel zorgen de nationale regeringen daarvoor.

Cryptobelastingen in de EU tot nu toe erg verschillend

Als het op cryptobelastingen aankomt, verschillen de EU-lidstaten echter sterk van elkaar. Terwijl cryptocurrencies in Duitsland bijvoorbeeld doorgaans belastingvrij kunnen worden verkocht na een houdperiode van een jaar, geldt in Oostenrijk doorgaans een eindbelasting wanneer crypto's worden overgedragen naar fiat.

De nieuwe voorstellen zouden het volgende grote Europese project zijn na de invoering van de MiCA-regelgeving, die onlangs nog werd uitgesteld wegens technische problemen. Maar of en wanneer de voorstellen precies in een wetsvoorstel zullen uitmonden, is nog onzeker.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven