Nieuws - Rechtbank in Singapore vergelijkt crypto met geld

Door Ted Maas

Rechtbank in Singapore vergelijkt crypto met geld

Crypto-acceptatie
Wet en regelgeving
Singepore Bybit USDT

Een rechtbank in Singapore is tot een belangrijke beslissing gekomen. Volgens de rechtbank zijn cryptocurrencies net zo goed eigendom als geld.

Overheden en bedrijven over de hele wereld ruziën over hoe cryptocurrencies juridisch geclassificeerd moeten worden. Rechter Philip Jeyaretnam van het Hooggerechtshof van Singapore kwam op 25 juli tot een interessante beslissing. De rechter ziet geen juridisch verschil tussen cryptocurrencies, fiatgeld, en gek genoeg, schelpen. Uiteindelijk kan je deze drie dingen classificeren als ‘bezittingen’ zolang ze waarde hebben of mensen er waarde aan toe hechten, ongeacht of ze fysiek of digitaal zijn. Hij deelt dus niet het voorbehoud van sommige cryptocritici dat cryptocurrencies geen waarde hebben. De kwestie van waarde is immers een sociale constructie gebaseerd op de perceptie van mensen.

De achtergrond van de uitspraak is een zaak die de cryptobeurs ByBit had aangespannen tegen een van zijn voormalige werknemers, Ho Kai Xin. Zij zou USDT ter waarde van 4,2 miljoen US dollar van de exchange hebben gestolen.  Het is niet verwonderlijk dat Ho Kai Xin de stablecoins terug moet betalen. De juridische interpretatie van eigendom is hier echter doorslaggevend. Vooral omdat rechter Jeyaretnam cryptocurrencies ook in de categorie "things in action" plaatst, zoals geïnterpreteerd door het Britse recht. ‘Things in action’ zijn volgens het Britse gerechtshof: The bundle of personal rights over property that can only be claimed or enforced by legal action, and not by taking physical possession, for example, a cash balance at a bank or money due on a bond. Vertaling: De bundel persoonlijke rechten op eigendom die alleen kan worden opgeëist of afgedwongen door een juridische actie en niet door fysiek bezit, bijvoorbeeld een kassaldo bij een bank of geld dat verschuldigd is op een obligatie.

De uitspraak in Singapore helpt niet alleen om de legitieme status van cryptocurrencies verder te consolideren, maar dient ook als basis voor besluitvorming in verdere procedures.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven