Nieuws - Duitse Ministerie van Justitie wil crypto verankeren in civiel recht

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Duitse Ministerie van Justitie wil crypto verankeren in civiel recht

Wet en regelgeving
Crypto-acceptatie
Cryptotransfers zouden in de toekomst in met behulp van het Duitse Burgelijk wetboek (BGB) geregeld kunnen worden.

Cryptotransfers zouden in de toekomst in met behulp van het Duitse Burgelijk wetboek (BGB) geregeld kunnen worden. Het ministerie van Justitie bestudeert momenteel een overeenkomstig voorstel.

Crypto-regelgeving in het Duitse burgelijk wetboek

Het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) is een hoeksteen van het Duitse rechtsstelsel. Het regelt bijvoorbeeld de overdracht van rechten en goederen tussen personen en zou in de toekomst ook cryptocurrencies kunnen omvatten. Zoals een woordvoerder van het Federale Ministerie van Justitie (BMJ) bevestigde, onderzoekt de autoriteit momenteel "hoe het wettelijk kader voor de civielrechtelijke overdracht van crypto-activa kan worden verbeterd" als onderdeel van de Toekomstige Financieringswet.

Moritz Schildt van Bundesblock juicht de impuls van het ministerie toe. Namens de Blockchain Association nam hij deel aan verschillende discussierondes van het ministerie. "In het algemeen gaat het om het creëren van een wettelijke basis in het burgerlijk recht in Duitsland om cryptocurrencies op een juridisch veilige manier over te dragen." Duitsland zou hierin ehet voortouw kunnen nemen. "Bij mijn weten is er geen enkel ander land dat deze kwesties in het burgerlijk recht behandelt," zegt Schildt.

De regelgeving zal over 18 tot 24 maanden zichtbaar worden

Maar het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat de eerste crypto-paragrafen komen. "18 tot 24 maanden," schat Schildt. Bovendien is het nog niet duidelijk of een verordening wel nodig is. We zijn in "nieuw wetgevend gebied" hier.

De BMJ heeft al enkele concrete voorstellen gedaan. Zo stelde hij een centraal register voor waarin blockchaintransacties opnieuw wettelijk zouden worden gedocumenteerd. De cryptoverenigingen hebben dit voorstel echter verworpen. Ook de staatscontrole van "betrouwbare blockchains" vond geen bijval. Uiteindelijk moeten gebruikers beslissen welke blockchain zij vertrouwen voor transacties, aldus Schildt. De staat moet zich er niet mee bemoeien.

In het algemeen probeert de Bondsrepubliek al lange tijd meer regelgeving te krijgen voor Bitcoin en Co. Bijvoorbeeld met de cryptobewaarvergunning. Daarmee legde de toenmalige federale overheid regels vast voor aanbieders die cryptocurrencies in bewaring houden voor klanten. De vergunning zou ook de inspiratiebron zijn voor de onlangs aangenomen MiCA-verordening. Met het streven om crypto in het Duitse burgerlijk wetboek te verankeren, zouden opnieuw nieuwe normen kunnen worden gesteld, aldus Schildt.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven