Nieuws - Hoe lang is er nog een cryptoverbod in China?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Hoe lang is er nog een cryptoverbod in China?

Bitcoin (BTC)
Ontwikkelingen
Hoe lang is er nog een cryptoverbod in China?

De laatste tijd zijn er steeds meer tekenen van een beleid van toenadering tot de crypto-economie in China. Hoe nieuwe NFT marktplaatsen en cryptobelastingplannen in China te interpreteren?

Net zoals China de voordelen van programmeerbaar geld niet wil opgeven, wil het niet toestaan dat het in andere web-3 sectoren achterop raakt bij het Westen. Vooral omdat het de vraag van de eigen bevolking op lange termijn slechts beperkt kan onderdrukken en afhankelijk is van economische groei.

Dit zou moeten verklaren waarom China herhaaldelijk een zekere openheid voor crypto-toepassingen toestaat. Zo opende China op 1 januari van dit jaar een door de staat gecontroleerde NFT-marktplaats. Hiervoor wordt de "blockchain" van de staat gebruikt, genaamd Cultural Protection Chain. Ook de marktregulator uit de Chinese provincie Hainan pleit voor een innovatie-open regelgevende benadering van NFT's door te wijzen op het potentieel ervan.

De rebranding van NFT's

De term NFT's wordt echter vermeden en in plaats daarvan wordt gesproken van "digitale verzamelobjecten". Vanwege het cryptoverbod kunnen die logischerwijs ook alleen met de valuta 'renminbi' worden gekocht.

Dit heeft natuurlijk helemaal niets te maken met een open en gedecentraliseerd blockchain-systeem. In de vorm van een private blockchain-oplossing hebben de staatsbedrijven de volledige controle. Hetzelfde geldt voor de intensieve Metaverse inspanningen van de Chinese staat, die waarschijnlijk vooral gebaseerd zullen zijn op de XR dimensie en niet op de principes van een open digitale economie.

Crypto: meer een grijs gebied dan een rode draad

Naast een nieuwe openheid voor NFT's lijkt de belangstelling voor fungibele cryptocurrencies echter niet uit China te verdwijnen. Het feit dat bitcoin mining in principe illegaal is in China en dat daar ook geen cryptobeurzen mogen opereren, weerhoudt mensen er niet van om deel uit te maken van de crypto-economie. Veel Chinezen blijven bijvoorbeeld handelen op buitenlandse cryptobeurzen, een feit dat werd onderstreept door het faillissement van FTX. Uit onderzoek is gebleken dat de op twee na grootste klantengroep van de mislukte beurs afkomstig is van het Chinese vasteland.

Bitcoin mining vindt ook nog steeds plaats in China. Ondanks het verbod en de uittocht van miners naar de VS, Kazachstan en Rusland blijft China een van de grootste Bitcoin-mining landen. De laatst beschikbare cijfers van het voorgaande jaar suggereren dat er nog steeds een percentage hashrate met dubbele cijfers afkomstig kan zijn van het Chinese vasteland.

Bitcoin-nostalgie en volle wallets in China

Hoewel China een autocratie is, lijken veel Chinezen niet bereid hun economische vrijheden door de staat te laten inperken. Het is de vraag hoe streng de autoriteiten werkelijk zijn tegen de sector. Het lijkt erop dat burgers grotendeels met rust gelaten worden als ze op buitenlandse beurzen actief zijn. Zolang de volumes niet uit de hand lopen, is een zekere tolerantie te verwachten. Het bezit van Bitcoin is immers niet per se verboden voor particulieren.

Er zouden dus nog steeds veel Bitcoin miljonairs, ergo Bitcoin whales, in China moeten zijn. China was immers de drijvende kracht achter de vestiging van Bitcoin vóór zijn cryptoverbod. Van Bitcoin-mining tot cryptohandel liep China voor op de VS en Europa. Dienovereenkomstig zou er onder de bevolking een grote belangstelling moeten zijn om in de toekomst weer volledig legaal aan de crypto-economie te kunnen deelnemen.

Fraude, controleverlies en kapitaalvlucht

De redenen voor het cryptoverbod in China zijn geen geheim. Toenemende kapitaaluitstroom van de renminbi naar infrastructuren die niet door de staat gecontroleerd kunnen worden (waaronder Bitcoin) waren de belangrijkste reden voor de Communistische Partij om een verbod uit te vaardigen. Bovendien waren er in de loop van de ICO-hype in 2017 talloze fraudeschandalen en piramidespelen, dus vonden ze een legitieme reden om crypto hard aan te pakken onder het mom van consumentenbescherming.

Gezien het toenemende toezicht en de invoering van de e-yuan (CBDC) worden deze argumenten echter steeds minder effectief. Zolang de staat controle heeft over de portemonnee van zijn burgers, ergo ook de uitstroom van middelen kan controleren, verliezen de bovengenoemde aspecten hun bedreigingspotentieel voor de staat.

Verbieden van cryptocurrency kost geld

In de toekomst zal het voor de Chinese staat vanuit economisch oogpunt waarschijnlijk duurder zijn om cryptocurrencies te blijven verbieden dan om een sterk gereguleerd kader voor legale cryptohandel te creëren. China wil immers de nummer 1 economische macht worden. Dit kan echter alleen worden bereikt als het in de voorhoede van de digitale waardecreatie kan spelen.

De nieuwe belastingregels voor crypto's spreken ook voor een geleidelijke openstelling. Zo moeten crypto-inkomsten onderworpen worden aan 20 procent inkomstenbelasting. Alleen al het feit dat de belastingen op cryptocurrencies worden kwijtgescholden is zeer positief in de zin van een opening.

Hoe gaan we nu verder?

Token ja, blockchain nee. Zo zou je de meer recente botsingen met de crypto-economie in China kunnen omschrijven. De digitale renminbi, het digitale geld van China's centrale bank, is immers niet gebaseerd op een blockchain, maar op een gecentraliseerde databasestructuur. Dit principe, dat dus hooguit gebruik maakt van individuele blockchaineigenschappen zoals cryptografie, zal waarschijnlijk voorlopig ook op andere gebieden blijven gelden.

Maar het dieptepunt van het anti-cryptobeleid is waarschijnlijk al bereikt. Steeds betere controlemogelijkheden van de kant van de staat vergroten de kans op versoepeling. Geleidelijke openstellingen van de cryptomarkt zouden kunnen plaatsvinden via speciale economische zones zoals Hongkong.

Cryptoverbod: hoe lang kan het worden volgehouden?

Momenteel is de druk op de regering misschien niet al te groot. In een bearmarkt is de vraag naar cryptocurrencies beperkt. Als er echter een nieuwe cryptogolf wordt ontketend met commercieel succesvolle toepassingen in de VS en Europa, zal het voor de Communistische Partij heel moeilijk worden om haar bevolking te isoleren van de ontwikkeling en hun vraag naar crypto's te negeren.

Ofwel China slaagt erin een gelijkwaardige gesloten crypto-industrie te bouwen, net zoals het met Alibaba of Tencent tegenhangers van de Web2 platforms Amazon, Google en co. heeft gebouwd, ofwel het moet de binnenlandse markt openstellen voor respectievelijk buitenlandse en open blockchains. Het gedrag van de Chinese regering tijdens de volgende crypto-rally zou daarom veel moeten onthullen over hoe serieus ze het crypto-verbod neemt.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven