Nieuws - Hoe Cosmos het Web 3.0 wil revolutioneren

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Hoe Cosmos het Web 3.0 wil revolutioneren

Cosmos web 3.0

Duizenden blockchains, oneindige schaalbaarheid: Cosmos is een van de belangrijkste spelers in Web3 ontwikkeling. Dit is hoe het crypto-netwerk werkt.

Als de blockchain-evolutie begon met Bitcoin en de volgende ontwikkelingsfase innam via slimme contractplatformen zoals Ethereum, is het tijdperk van de derde DLT-generatie begonnen met projecten zoals Cardano, Solana, Avalanche en ook Cosmos.

Met de nadruk op interoperabiliteit en schaalbaarheid moet het multichain-ecosysteem de basis leggen voor een "internet van Blockchains" en daarmee de herontwikkeling van de cyberspace in gang brengen. Een ambitieus doel dat Polkadot op soortgelijke wijze nastreeft met zijn Parachain-model. Beide projecten hebben veel gemeen, en de race om de Web 3.0-standaard lijkt tussen de platforms tot een hoogtepunt te komen. Het feit dat de paden van Cosmos en Polkadot elkaar kruisen, hoeft niet als een nadeel te worden opgevat. Integendeel.

Cosmos: Web verjongingskuur

Blockchain-technologie is de drijvende kracht achter een ontwikkeling die een nieuw tijdperk van het internet moet inluiden, namelijk Web 3.0 is de revolutie van de netwerkarchitectuur die door techbedrijven wordt gemonopoliseerd. Het vernieuwingsproces wordt versneld door de groei van de token-economie. Maar er is een gebrek aan uitwisseling. Een van de belangrijkste en tegelijk de grootste uitdagingen.

Zolang blockchain-netwerken van elkaar geïsoleerd blijven, zal de grote Web 3.0-revolutie nog lang op zich laten wachten. Met deze achtergrondinformatie begon het softwarebedrijf Tendermint in 2014 met de ontwikkeling van de Cosmos Blockchain. Het doorbreken van gegevenssilo's en daardoor het creëren van nieuwe toepassingsmogelijkheden: Dat is een van de essentiële functies van de Cosmos Blockchain. Het feit dat het bijbehorende token ATOM zich heeft opgewerkt tot een van de 30 grootste cryptocurrencies geeft het potentieel aan van het cross-chain platform, dat inspeelt op zijn sterke punten in cross-netwerk data-uitwisseling, hoge schaalbaarheid en gebruiksvriendelijke ontwikkeling van eigen blockchain applicaties.

Nadruk op interoperabiliteit

Cosmos is vanaf de basis ontworpen voor uitwisseling tussen netwerken. De gemeenschappelijke poort is de Cosmos Hub. Dat is een soort basis blockchain die transacties verwerkt, verschillende netwerken met elkaar verbindt, beveiligt en synchroniseert via het inter-blockchain communicatieprotocol (IBC).

Het IBC-protocol, dat in maart 2021 is ingevoerd, is een belangrijke interface. Het maakt communicatie tussen netwerken mogelijk, bijvoorbeeld de overdracht van tokens, wat betekent dat de verbonden blockchains vanaf het begin kunnen worden geoptimaliseerd voor cross-chain toepassingen. Theoretisch kunnen duizenden blockchains worden verbonden via de Cosmos Hub, wat in schril contrast staat met Polkadot, dat tot nu toe beperkt is tot 100 parachains.

In principe staat Cosmos open voor alle blockchains die op proof-of-stake zijn gebaseerd. Het protocol maakt ook de overdracht van tokens tussen publieke en private blockchains mogelijk. Maar op PoW gebaseerde blockchains zoals Bitcoin en (nu nog) Ethereum kunnen ook via zogeheten peg zones met Cosmos worden verbonden. Verwacht wordt dus dat het IBC-protocol de industrienorm zal worden voor de volledig netwerkende Web 3.0-constructie.

Token functies

De eigen cryptocurrency ATOM wordt gebruikt voor transacties, governance en om het proof-of-stake proces te laten functioneren, door validators te belonen voor het verwerken van blokken en hen straft met stake-aftrek voor wangedrag. Blokken worden goedgekeurd met een tweederde meerderheid van de validators. Het principe, ook bekend als Byzantine Fault Tolerance (BFT), wordt als bijzonder aanvalsbestendig beschouwd en is in Cosmos geïmplementeerd door de Tendermint software.

Momenteel beveiligen 150 validators de Cosmos Hub, en het aantal validators zal naar verwachting toenemen tot 300 naarmate het Cosmos ecosysteem groeit. Als "delegator" kunnen kleinere portemonnees ook profiteren van PoS-rendementen door validators te voorzien van ATOM-tokens. In tegenstelling tot Polkadot, waar alle verbonden blockchains beveiligd zijn via de relay chain en de DOT staking pool overeenkomstig wordt gevuld naarmate het ecosysteem groeit, beveiligen in Cosmos de zones zichzelf als onafhankelijke netwerken via hun eigen tokens. Dat is de reden waarom de winstverwachtingen voor ATOM lager neigen te zijn.

Tot in het oneindige - en nog veel verder?

De transactiedoorvoer van een blockchain bereikt op een gegeven moment onvermijdelijk zijn grenzen. Dat is een probleem. Als de gebruikersactiviteit toeneemt, raakt het knelpunt verstopt en worden de blockchains traag. Transacties worden achteraan in de wachtrij geplaatst, stapelen zich op in de mempool en doen op hun beurt de transactiekosten stijgen.

Om dit probleem op te lossen, kiest Cosmos voor een tweeledige aanpak: verticale en horizontale schaalvergroting. Met 1.000 tot 4.000 transacties per seconde, afhankelijk van het aantal actieve validators, zorgt het TendermintBFT-consensusproces al voor een hoge verwerkingscapaciteit. Als echter zelfs deze capaciteiten uitgeput zijn, kunnen multichain-netwerken worden gebouwd als een horizontale schaaloplossing waarbij één en dezelfde toepassing wordt uitbesteed aan parallel lopende ketens. Tenminste theoretisch is Cosmos dus oneindig schaalbaar.

Aangepaste toepassingen

Net als Polkadot, dat met zijn subnetwerken een kader biedt voor de ontwikkeling van blockchains, kunnen ontwikkelaars op Cosmos specifieke blockchaintoepassingen bouwen met geprefabriceerde modules tegen verhoudingsgewijs lage kosten. Naast de basisbouwstenen kunnen ook nieuwe, geïndividualiseerde modules worden ontwikkeld met het SDK-framework (Software Development Kit), waardoor de toepassingsmogelijkheden permanent worden uitgebreid.

Het modulaire principe maakt de relatief zuinige ontwikkeling van toepassingsspecifieke blockchains mogelijk en is daarom een van de sleutels tot de opbouw van een zichzelf in stand houdende Web 3.0-economie. Door nieuwe modules te standaardiseren, kunnen in de loop der tijd zelfs complexere toepassingen gemakkelijker worden ontwikkeld.

Pulserende netwerkeffecten

Met zijn open structuur creëert Cosmos het kader voor een zich steeds uitbreidend blockchain-ecosysteem. 262 toepassingen zijn nu live op het Cosmos-netwerk, met een totaal van 28 blockchains verbonden via het IBC-protocol. Samen hebben zij een marktkapitalisatie van meer dan 63 miljard US dollar.

Maar dit is slechts een momentopname. Tegen het einde van 2022 verwacht Tendermint CEO Peng Zhong ongeveer 200 blockchains in het Cosmos Network. Het algemene doel is duizenden soevereine blockchains. Als je bedenkt dat elk van hen de actiemogelijkheden van een Ethereum-blockchain kan bestrijken, kun je je alleen maar voorstellen wat de mogelijkheden zijn.

Verdere ontwikkelingsstappen

Daarnaast staan er nog grote upgrades op de roadmap, waaronder de Gravity Bridge, die Cosmos verbindt met de Ethereum Virtual Machine, interchain accounts voor betere bruikbaarheid, liquidity pools, en de alpha versie van Gravity DEX, een gedecentraliseerde exchange die een belangrijke token distributeur zal worden binnen het Cosmos systeem met zijn cross-chain swaps. Een belangrijke bouwsteen is de voor januari 2023 geplande "Interchain Security", die de veiligheid van het Cosmos-netwerk moet verhogen.

Verdere ontwikkeling zal ook steeds meer worden toegespitst op de gebieden NFT's en kansspelen. Naast de komende integraties van Layer 2 schaaloplossingen zoals ZK en Optimistic Rollups, die de toch al hoge doorvoer van transacties nog verder verhogen.

Cosmos of Polkadot?

Afgemeten aan het groeiende belang ervan voor Web 3.0-ontwikkeling, heeft het ATOM-token waarschijnlijk nog ongebruikt groeipotentieel. Toch is het ook en vooral in de blockchainsector zo dat succes een marathon is, geen sprint. Op lange termijn lijkt de krachtige blockchain ideaal te zijn gepositioneerd voor Web 3.0-eisen. Wat onder de motorkap schuilgaat, heeft wat nodig is om de ommekeer van het internet significant vorm te geven en om blockchaintoepassingen die los van elkaar draaien, met elkaar te verweven.

Of Cosmos of Polkadot, is een vraag die zich met betrekking tot dezelfde doelstellingen opdringt, maar die niet noodzakelijkerwijs hoeft te worden gesteld. Beide platforms, die zich met verschillende accenten van elkaar onderscheiden, moeten worden gezien als complementaire onderdelen en verrijking voor de algehele ontwikkeling van het internet van Blockchains.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven