Nieuws - EU Commissie komt met nieuwe aanval op Bitcoin – Wat is Brussel van plan?

Door Ted Maas

EU Commissie komt met nieuwe aanval op Bitcoin – Wat is Brussel van plan?

Bitcoin (BTC)
Wet en regelgeving
Mining

De EU Commissie stelt 800.000 euro beschikbaar om de vermeende klimaat-schade van Bitcoin te bewijzen. De uitkomst van dit rapport zou zomaar voor extra maatregelen tegen Bitcoin kunnen zorgen.

EU Commissie

Je zou kunnen denken dat de grote vragen over cryptoregulering in de Europese Unie zijn beantwoord. De Markets in Crypto Asset Regulation, afgekort MiCA, is immers aangenomen en het Bitcoinverbod dat tijdelijk in de lucht hing, is met succes afgewend. Een nieuwe aankondiging van de Europese Commissie geeft echter aan dat Bitcoin weer het doelwit zal worden. De implicaties hiervan kunnen enorm zijn. De uitkomst van het rapport zou zomaar kunnen leiden tot nog meer regulatie voor Bitcoin en Bitcoin mining.

EU Commissie: Van waar de recente interesse?

Eind september publiceerde de Europese Commissie het volgende voorstel: "Developing a Methodology and Sustainability Standards for Mitigating the Environmental Impact of Crypto-Assets". De commisie is bereid om 800.000 euro belastinggeld uit te geven voor de nieuwe methodologie die ze vragen om de milieuschade van cryptocurrencies te beoordelen.

In principe is een wetenschappelijk onderzoek naar de crypto-economie lovenswaardig, maar bij verdere lezing blijkt dat het niet in de eerste plaats gaat om het vergaren van kennis, maar vooral om politieke belangen. In de verdere toelichting op de call for proposals leer je ook waarom. De EU Commissie is er al zeker van dat cryptocurrencies ecologische en sociale schade veroorzaken.

Belastinggeld tegen Bitcoin

In het eerste voorstel staat: "Er zijn aanwijzingen dat crypto-activa aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan het klimaat en het milieu en negatieve economische en sociale externaliteiten kunnen genereren. Dit staat los van het consensusmechanisme dat wordt gebruikt om transacties te valideren."

Deze inleiding suggereert dat dit onderzoek niet kijkt naar diverse cryptocurrencies, maar uiteindelijk alleen naar Bitcoin. Het anti-Bitcoin-kamp in de EU probeert dus opnieuw vermeend bewijs te verzamelen om vervolgens aparte maatregelen te nemen tegen proof-of-work, ergo Bitcoin. De crypto-economie zou immers bijdragen aan de doelen die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, vervolgt de brief.

De vooringenomen stelling voordat het onderzoek begint, belooft niet veel goeds. Alleen onderzoeksinstituten die kritisch staan tegenover Bitcoin zullen waarschijnlijk de opdracht krijgen. Het gaat dus niet om een onderzoek naar de huidige impact, maar gaat het om een opdracht met als resultaat "beoordeling van de negatieve impact van Bitcoin". Recentere verklaringen en onderzoeken die precies het tegenovergestelde aantonen - dat Bitcoin mogelijk een positieve invloed heeft op het klimaat - worden bewust genegeerd volgens critici van het plan.

Het laatste argument

Het "klimaatdodende argument" lijkt het laatste argument van de Bitcoin-tegenstanders in Brussel. Ze grijpen zich vast aan deze laatste strohalm en leggen al hun eieren in deze mand. Zoals al duidelijk werd bij de MiCA-onderhandelingen, is er een deels sterk ideologische beweging tegen Bitcoin, vooral in het kamp van de Groenen en Links.

Vooral omdat ze, op basis van de voorspelbare resultaten die van het onderzoek worden verwacht, willen werken aan "toekomstige wetgevende maatregelen op het gebied van de regulering van crypto-activa", zoals verder in de oproep staat. Hoe deze regulering van Bitcoin er in de toekomst precies uit zal zien, is niet bekend. De potentiele schade kan echter enorm zijn.

Anti-Bitcoin maatregelen brengen MiCA in gevaar

Het zou dus kunnen dat Bitcoin wordt uitgesloten ten opzichte van Ether en Co. De EU zou bijvoorbeeld het minen van Bitcoin kunnen verbieden, een milieubelasting kunnen heffen op BTC-transacties of bedrijven zoals exchanges kunnen verplichten om alleen Bitcoin uit groene productie aan te bieden voor handel of te gebruiken voor diensten.

Wat er uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, één ding is zeker: de vooruitgang die de afgelopen maanden is geboekt op het gebied van MiCA-regelgeving en de daarmee gepaarde versterking van Europa als vestigingsplaats voor bedrijven zou teniet worden gedaan in het geval van anti-Bitcoin-maatregelen. Regelgevende veiligheid heeft immers geen zin als je de belangrijkste cryptocurrency niet economisch kunt gebruiken.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven