Nieuws - Duitsland leidt de EU in crypto-regelgeving

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Duitsland leidt de EU in crypto-regelgeving

Wet en regelgeving
crypto regulatie eu

Het groeiende belang van crypto-activa in onze economieën blijkt uit de tijd en aandacht die een groeiend aantal openbare instellingen en financiële autoriteiten over de hele wereld aan deze activa besteedt. Van New York tot Mumbai gaat er geen dag voorbij zonder dat een nieuw verhaal de krantenkoppen haalt over de impact van crypto-activa op ons dagelijks leven. Door de ongekende opkomst van digitale valuta's zijn autoriteiten over de hele wereld er meestal niet in geslaagd regelgeving vast te stellen die is afgestemd op de groei van cryptocurrencies.

Oorspronkelijk was de vroege aanvaarding te danken aan het nut ervan als gedecentraliseerde betalingsmethode. In het afgelopen decennium en vooral in de laatste paar jaar. is het potentieel van cryptocurrencies om wereldwijde financiële systemen te beïnvloeden door velen in de financiële sector onderkend. Tijdens het Economisch Wereldforum in Davos was het normaal om aan beide zijden van de beroemde promenade etalages te zien waarin reclame werd gemaakt voor Web 3.0 en allerlei digitale middelen.

Veel aanwezigen merkten onmiddellijk de massale toename van de aanwezigheid van op crypto gebaseerde bedrijven op het WEF (World Economic Forum) in vergelijking met voorgaande jaren. Een voorproefje van de dingen die komen gaan? Hoewel aandelen officieel in een bearmarkt zijn beland en veel beleggers spreken over een "cryptowinter", staat niet iedereen te trappelen om zijn geld op te nemen, omdat veel houders met een lange staat van dienst volhouden dat dergelijke sombere periodes altijd worden gevolgd door een sterke bullmarkt. Maar de cryptoruimte heeft niet alleen een groot potentieel, maar ook risico's - en die moeten worden gereguleerd.

Duitsland en crypto-regelgeving

Een groot probleem voor de belastingautoriteiten is dat voor crypto-activa niet dezelfde fiscale rapportageverplichtingen gelden als voor conventionele beleggingen, aangezien voor cryptotransacties geen tussenpersonen nodig zijn. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat miljoenen dollars aan winsten niet worden gemeld, aangezien de bij financiële transacties vereiste derden gewoonlijk verantwoordelijk zijn voor de melding aan de autoriteiten. Naarmate crypto-activa meer plaats innemen in de financiële sector, zien regeringen zich genoodzaakt meer inspanningen te leveren om de belasting ervan te reguleren.

Een recent voorbeeld komt uit Duitsland, waar het ministerie van Financiën (BMF) een document heeft uitgegeven over de belastingregeling die van toepassing is op crypto-activa. Het document is opgesteld na overleg met de belastingautoriteiten van de Duitse deelstaten en de betrokken belanghebbenden, die waren uitgenodigd voor een openbare hoorzitting in de zomer van 2021.

Het resultaat van deze raadpleging is een publicatie die tot doel heeft duidelijkheid en gemakkelijk toepasbare richtlijnen te verstrekken aan beroepsbeoefenaren in overheidsdiensten, ondernemingen en individuele belastingplichtigen over de behandeling van crypto-activa vanuit het oogpunt van de inkomstenbelasting.

Het document legde de meest innovatieve trends in de cryptomarkt correct vast en nam onderwerpen als staking, lending, yield farming, airdrops en cryptolonen op in de analyse. Duitsland heeft een aantal kritieke kwesties in verband met de belasting van crypto-activa verduidelijkt. In het bijzonder de strijd om de opbrengsten van crypto-bezit effectief te belasten. De gedetailleerdheid en efficiëntie van het document onderstrepen Duitslands engagement voor zijn positie als een van de EU-leiders in de blockchainindustrie. Duitsland is ook de eerste regering binnen de Europese Unie die een officiële blockchainstrategie heeft aangenomen en staat ook op de eerste plaats in de Coincub Q1 2022 International Crypto Guide.

Crypto-activa en belastingverplichtingen

Eén van de meest intensief besproken vragen was of uitlening en staking kunnen leiden tot een verlenging van de termijn waarbinnen een verkoop van crypto-activa belastbaar is. In de brief van de BMF wordt gesteld dat de zogenaamde periode van tien jaar niet van toepassing is op crypto-activa. Bovendien heeft het federale ministerie van Financiën verduidelijkt dat voor een aanhoudingsperiode van meer dan een jaar de inkomsten uit de verkoop van crypto-activa belastingvrij zijn, zelfs indien in de tussentijd gebruik wordt gemaakt van staking-, uitleen- of yield farming-protocollen. Dit is positief nieuws voor crypto-houders in de grootste economie van Europa en zal de adoptie aanmoedigen bij degenen die sceptisch waren door het gebrek aan duidelijke regels.

Ondanks inspanningen van Duitsland en enkele andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, om te proberen regelgevingsrichtlijnen voor cryptocurrencies op te stellen, hebben de meeste landen nog steeds geen duidelijke en gedefinieerde belastingregels voor crypto-activa. Naarmate de markt en de vraag naar digitale activa groeit, moeten beleggers begrijpen hoe zij zullen worden belast. Duidelijke richtlijnen zullen ook helpen om het vertrouwen van het publiek in cryptocurrencies te vergroten en meer investeringen in digitale activa aan te moedigen.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven