Nieuws - Dit zijn de 3 belangrijkste Ethereum on-chain indicatoren

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Dit zijn de 3 belangrijkste Ethereum on-chain indicatoren

Ethereum (ETH)
Staking
Exchanges
Dit zijn de 3 belangrijkste Ethereum on-chain indicatoren

On-chain indicatoren worden steeds belangrijker voor de prijs van Ethereum. De drie belangrijkste onder de loep.

Voor crypto-analisten zijn on-chain metrics onmisbaar geworden om de fundamentele economie en het potentieel van verschillende blockchainnetwerken zoals Ethereum te begrijpen. Als grootste en oudste smart contract platform in de cryptomarkt biedt Ethereum een breed scala aan on-chain gegevens die inzicht geven in de staat van het netwerk.

Hieronder bekijken we drie van de op dit moment belangrijkste Ethereum on-chain indicatoren en analyseren we wat ze ons kunnen vertellen over de staat en toekomst van het ecosysteem. Hoe hoog zijn de inkomsten van het netwerk? Wat is de inflatie van Ethereum? En hoeveel ETH zit er momenteel vast in smart contracts?

1. Ethereum inkomsten en invloed op de ETH prijs

De inkomsten van Ethereum kunnen worden vergeleken met de inkomsten van een echt bedrijf als Meta, maar met één belangrijk verschil: terwijl Meta inkomsten genereert door middel van advertenties en diensten, komen de inkomsten van Ethereum voornamelijk uit vergoedingen die in rekening worden gebracht voor transacties en het gebruik van smart contracts op het platform. Deze vergoedingen zijn een prijs die gebruikers bereid zijn te betalen om gebruik te maken van de diensten van het Ethereum netwerk - vergelijkbaar met hoe klanten betalen voor producten of diensten van bedrijven als Meta.

Sinds 2015 heeft Ethereum een indrukwekkende $16,8 miljard aan vergoedingen geïnd. Volgens Caleb en Brown Research wordt meer dan 60 procent van deze vergoedingen direct gezien als inkomsten voor het netwerk. Dit laat zien hoe waardevol het netwerk is.

Maar waarom zijn deze inkomsten belangrijk voor de ETH prijs? Heel eenvoudig, hoge inkomsten laten zien dat het netwerk actief wordt gebruikt. En dat trekt meer gebruikers en investeerders aan. Als de inkomsten stijgen, krijgen de investeerders in Meta en Co. ook meer vertrouwen. Het gevolg: de koers stijgt. Bij Ethereum kan het verhogen van de inkomsten dus een positieve invloed hebben op de ETH koers.

Door de inkomsten op Ethereum te observeren, kan men een gevoel krijgen voor de groei van het netwerk. Op dezelfde manier bestuderen analisten de inkomsten van Meta om het toekomstig potentieel in te schatten. Zo ook met Ethereum: door de inkomsten te analyseren, kan men de potentiële toekomstige prijsbewegingen van ETH beter begrijpen. Wat betreft de totale inkomsten over de afgelopen zeven jaar, zit Ethereum in dezelfde competitie als Meta, Microsoft, Shopify en andere bedrijven over dezelfde periode.

2. Ethereum inflatie: de drijvende krachten en recente ontwikkelingen

Een andere interessante metriek die kan worden afgeleid uit de blockchaingegevens van Ethereum is het ETH inflatiecijfer. Het inflatiecijfer van Ethereum is enigszins vergelijkbaar met de manier waarop een centrale bank nieuw geld in omloop brengt - maar met een twist. Terwijl centrale banken de geldvoorraad kunnen controleren om economische stabiliteit te bevorderen, wordt nieuwe Ether in een vast tempo gecreëerd via staking. Dit is vergelijkbaar met een bedrijf dat nieuwe aandelen uitgeeft om kapitaal te genereren. Ethereum daarentegen geeft nieuwe ETH uit (momenteel ongeveer 3,2 procent van de totale ETH per jaar) om stakers te belonen voor het beveiligen van het netwerk.

Met de introductie van de EIP-1559 upgrade in augustus 2021 komt er echter een andere variabele in het spel die het jaarlijkse inflatiepercentage van Ethereum beïnvloedt. Dit komt doordat een deel van de transactiekosten sindsdien is "verbrand", of simpeler gezegd, vernietigd. Dit heeft een vergelijkbaar effect op de ETH koers als het terugkopen van aandelen van een bedrijf. Het verbrandingsmechanisme dat in de EIP-1559 is geprogrammeerd, zorgt er namelijk voor dat een bepaald deel van elke ETH-transactie een bepaalde hoeveelheid Ether vernietigt die voor die transactie is gebruikt.

Het effect van deze voortdurende "verbranding" van ETH is dat de totale hoeveelheid ETH afneemt en - als dit in voldoende mate gebeurt - een deflatoire druk kan uitoefenen op de inflatie van Ethereum.

Deze deflatoire druk kan op zijn beurt een positief effect hebben op de prijs van ETH, omdat er minder nieuwe coins worden aangemaakt terwijl sommige bestaande coins worden verbrand. Als de vraag naar Ether gelijk blijft of toeneemt, kan dit resulteren in stijgende prijzen.

Over het geheel genomen is de verbrandingsgraad van Ethereum een fascinerende indicator die ons veel vertelt over de gezondheid en het potentieel van het netwerk. Op dezelfde manier kan het niveau van aandeleninkoop bij bedrijven ons een idee geven van de gezondheid en toekomstverwachtingen.

Hoe zit het met de huidige inflatie van het ETH netwerk?

Als we kijken naar het huidige inflatiepercentage van Ethereum, kunnen we uit de volgende grafiek van Glassnode opmaken dat het ETH netwerk deflatoir is sinds 'The Merge'.

De inflatie van Ethereum in de loop van de tijd.

Bron: Glassnode

Het verbrandingsmechanisme overschreed dus de hoeveelheid Ether die nieuw werd uitbetaald aan stakers. Dit verminderde de totale hoeveelheid beschikbare ETH met ongeveer 600.000 Ether. In de afgelopen maanden vertoont de inflatie echter weer een licht stijgende lijn. Dit suggereert dat de activiteit op de Ethereum hoofdketen momenteel afneemt en dat het burn mechanisme niet langer genoeg deflatoire druk uitoefent om de nieuwe ETH die aan stakers wordt uitbetaald te compenseren.

3. Aantal Ethereum vergrendeld in smart contracts.

In tegenstelling tot Bitcoin, dat voornamelijk functioneert als een opslagplaats van waarde, vormt Ethereum de basis voor een ecosysteem van gedecentraliseerde applicaties (dApps). Bijvoorbeeld toepassingen van Decentralised Finance (DeFi), Staking of Non-fungible Tokens (NFT's). Veel van deze dApps vereisen dat ETH wordt opgesloten in smart contracts, waardoor deze hoeveelheden tijdelijk van de open markt worden gehaald.

De hoeveelheid ETH die is opgenomen in smart contracts kan daarom een aanzienlijke invloed hebben op de ETH koers. Een hoger aandeel ETH dat opgesloten zit in smart contracts kan de prijs verhogen als de vraag gelijk blijft, omdat er minder ETH beschikbaar is voor de handel. Omgekeerd kan een lager aandeel ETH dat vastzit in smart contracts de prijs verlagen, omdat er dan meer ETH beschikbaar is op de markt. Net als bij het inflatiecijfer betekent dit een stijging van de Etherprijs als de vraag gelijk blijft of toeneemt.

Bovendien weerspiegelt de hoeveelheid ETH in smart contracts indirect het nut van het netwerk en het vertrouwen van de gebruikers erin. Aan de ene kant laat het feit dat meer gebruikers bereid zijn om ETH in smart contracts te storten zien dat het netwerk gebruikt wordt. Bovendien geeft het aan dat investeerders het netwerk vertrouwen, omdat ze bereid zijn hun Ether in smart contracts te stoppen.

Dit is hoeveel Ethereum er momenteel in smart contracts zit

Momenteel zit volgens Glassnode ongeveer 32 procent van alle ETH in smart contracts (DeFi, NFT's, Staking ...). In de loop der tijd kan men ook zien dat de hoeveelheid ETH in smart contracts de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, wat aangeeft dat het netwerk in een gezonde staat verkeert.

Aandeel ETH in smart contracts.

Bron: Glassnode

De hoeveelheid ETH in smart contracts is dus een belangrijke on-chain indicator. Het onderstreept dat het voor Ethereum, in vergelijking met Bitcoin, niet voldoende is om alleen te kijken naar de voorraad ETH op gecentraliseerde cryptobeurzen. Hoewel deze metriek vaak een goede indicator is voor het marktsentiment en de analyse van potentiële trends voor Bitcoin, geeft het voor Ethereum slechts een deel van het beeld. De hoeveelheid ETH in smart contracts daarentegen geeft inzicht in de werkelijke schaarste van ETH, de netwerkactiviteit en het vertrouwen van gebruikers in de Ethereum blockchain. Inzicht in de dynamiek van ETH in smart contracts is daarom essentieel voor een holistisch beeld.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven