Nieuws - Dit zal belangrijk zijn voor Bitcoin en crypto deze week

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Dit zal belangrijk zijn voor Bitcoin en crypto deze week

Bitcoin (BTC)
Investeren
crypto bitcoin deze week

Beleggers in de cryptowereld moeten de volgende relevante economische en financiële gegevens in de huidige handelsweek van 12 juli tot 15 juli goed in de gaten houden.

Een meevallend rapport over de arbeidsmarkt (NFP) afgelopen vrijdag zorgde voor een verzoenend einde van de week in de laatste handelsweek. De positieve koersontwikkeling op de Amerikaanse aandelenindices werd doorgegeven aan de cryptomark. De bitcoinprijs steeg door naar 21.892 US dollar. Vervolgens zakte de prijs naar 20.400 US dollar.

De positieve ontwikkeling heeft niet doorgezet.Of de prijsstijgingen van de vorige week slechts een technische herstelbeweging waren en de financiële markten deze week opnieuw zullen corrigeren, dan wel of we voorlopig een bodem hebben gezien, zal waarschijnlijk grotendeels afhangen van nieuwe kerncijfers uit de economie.

Economische verwachtingen ZEW voor de eurozone

Vandaag 12 juli, zal het Mannheim Centre for European Economic Research om 11.00 uur (CET) de ZEW-index voor de economische verwachtingen voor de eurozone bekendmaken. De ZEW-index is één van de belangrijkste voorlopende indicatoren voor de economische ontwikkeling. Daartoe worden maandelijks meer dan 350 institutionele beleggers ondervraagd over hun oordeel over de huidige economische situatie. Voor de eurozone voorspellen de analisten echter een betere waarde van -28. In de voorgaande maand stond de ZEW-index voor de eurozone nog op -29.

Een waarde van 0 wijst op een positieve economische ontwikkeling ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl een daling onder 0 wijst op een negatieve ontwikkeling. De huidige schattingen van de deskundigen wijzen dan ook op een ongewijzigd zwakke economische ontwikkeling voor de eurozone. Een aanhoudend zwakke ZEW-index kan voor de Europese Centrale Bank (ECB) aanleiding zijn om de geplande renteverhogingen in de komende maanden te heroverwegen.

Midweek index consumentenprijzen (CPI)

Woensdag 13 juli zal het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics om 14.30 uur de consumentenprijsindex (CPI) voor de maand juni bekendmaken. Marktdeelnemers voorspellen een stijging van 8,8 procentpunten op jaarbasis. In de voorgaande maand bedroeg de stijging 8,6 procent. Indien de schattingen van de deskundigen worden overschreden, zal de druk op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) verder toenemen. Fed-voorzitter Jerome Powell zou verdere renteverhogingen moeten overwegen om de inflatie in te perken.

Nieuwe producentenprijzen en nieuwe werkloosheidscijfers voor de VS

Aanstaande donderdag komt de Producer Price Index (PPI) voor de VS om 14:30 (CET) uit. De prognoses gaan uit van een stijging met 0,8 procentpunt. Reeds in de vorige maand bedroeg de stijging van de producentenprijzen gemiddeld 0,8 procentpunt. Het indexcijfer van de producentenprijzen (PPI) meet de in de VS geproduceerde en verkochte producten en diensten met het oog op de veranderende transactieprijzen. Een stijgende producentenprijsindex wijst ook op een hogere inflatie, waardoor de kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro verder zou moeten toenemen. Eveneens om 14:30 (CET) zullen de wekelijkse cijfers over de eerste aanvragen voor werklozen in de VS worden bekendgemaakt. Deze week worden 235.000 nieuwe eerste claims verwacht. In vergelijking met de vorige week stijgen de verwachtingen van de analisten met 5.000 claims. Indien het aantal eerste claims hoger is dan verwacht, wijst dit op een toenemende economische neergang in de VS. Een aanhoudend negatieve ontwikkeling zou kunnen leiden tot een versoepeling van het begrotingsbeleid door de Fed.

Detailhandelsverkopen in de VS aan het eind van de week

Op de laatste dag van de handelsweek, 15 juli, zullen de detailhandelsverkopen over de maand juni om 14.30 uur (CET) door het Census Bureau worden gepresenteerd. Deze worden beschouwd als één belangrijke indicator van de consumentenbestedingen. Onlangs nog bleven de detailhandelsverkopen in de VS met -0,3 procent ver achter bij de verwachtingen van de marktdeelnemers. Ondanks een daling in de voorgaande maand mei verwacht de meerderheid van de marktspelers een stijging van de verkoop aan eindverbruikers met 0,8 procentpunt. Een waarde onder deze prognose zou wijzen op een aanhoudende ongerustheid bij de consumenten.

Om 16.00 uur (CET) zullen verschillende relevante sleutelfiguren van de Universiteit van Michigan worden gepresenteerd. Beleggers zullen bijzondere aandacht besteden aan de consumptieverwachtingen van particuliere huishoudens in de VS. Deze worden beschouwd als een maatstaf voor het koopgedrag van de Amerikaanse consument. De analisten voorspelden een waarde van 47,0 voor de maand juli, wat nog steeds op een 10-jarig dieptepunt staat. De laatste keer dat de consumentenverwachtingen zo laag werden ingeschat, was in 2011. In de vorige maand bedroegen de consumptieverwachtingen 47,5. Als de prognose van 47 zelfs nog wordt onderschreden, zal dit de druk op de Fed waarschijnlijk opnieuw doen toenemen. Een aanhoudend zwak consumptiegedrag van de Amerikaanse burgers zou de Fed ertoe kunnen aanzetten de particuliere huishoudens nieuwe steun te verlenen.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven