Nieuws - Amerikaanse senaat debatteert over cryptowet

Sam Fröling

Door Sam Fröling

Amerikaanse senaat debatteert over cryptowet

DeFi
Amerikaanse senaat, debatteert over cryptowet

De Amerikaanse Senaat debatteert over een nieuwe wet voor de regulering van crypto. De focus ligt op de DeFi-sector, die bedreigd wordt met een strenge voorwaarde.

De crypto-industrie kijkt met ingehouden adem naar de Amerikaanse Senaat. Daar wordt onderhandeld over een wetsvoorstel voor strengere regulering van de DeFi-sector. De wet verplicht exploitanten van DeFi-protocollen om toe te zien op de naleving van witwasregelgeving. Dit is abnormaal omdat soortgelijke verantwoordelijkheden doorgaans niet bestaan op het gebied van gedecentraliseerde financiering. De voorstellen in het wetsontwerp stuiten op kritiek.

DeFi-sector doelwit

Controleverplichtingen, aangezien deze ook van toepassing zijn op banken: De "Crypto-Asset National Security Enhancement Act of 2023" is bedoeld om regels voor de financiële markt uit te breiden naar de DeFi-sector. Het gaat specifiek over de "toepasbaarheid van sancties en nalevingsverplichtingen voor het witwassen van geld op Amerikaanse personen in de gedecentraliseerde financiële technologiesector". Het wetsvoorstel wordt door zowel Democraten als de Republikeinen gesteund.

Het wetsvoorstel is bedoeld om mazen in het witwasproces te dichten en de "opkomst van cryptomisdaad" tegen te gaan, aldus een briefingdocument dat door Coindesk wordt geciteerd. Er wordt ook gesproken over sanctiemaatregelen. De implementatie ervan zou een stresstest zijn voor de DeFi-protocollen.

Wie is aansprakelijk?

DeFi transacties verlopen automatisch, met behulp van zogenaamde smart contracts. Er zijn dus geen operators. Maar de wetten moeten op iemand worden toegepast. Volgens het ontwerp zijn dit personen "die een DeFi-protocol beheren of een toepassing beschikbaar stellen voor het gebruik van het protocol". Ontwikkelaars die bijvoorbeeld gebruikersinterfaces bouwen, zouden dus in het vizier kunnen komen.

Anders zouden ook investeerders getroffen kunnen worden. "Als niemand de controle heeft over een DeFi-protocol, dan is - als voorzorgsmaatregel - iedereen die meer dan 25 miljoen dollar investeert in de ontwikkeling van het protocol verantwoordelijk voor deze verplichtingen", aldus het document.

Deze controleorganen zouden klanten moeten screenen, gegevens moeten verzamelen, zich moeten houden aan het anti-witwasbeleid, verdachte activiteiten moeten rapporteren en gesanctioneerde personen moeten uitsluiten van het gebruik van het protocol.

DeFi-GAU?

In zijn huidige vorm zou de wet een tegenslag zijn voor de DeFi-industrie. Applicaties zijn zo ontwikkeld dat er juist geen direct verantwoordelijke partijen zijn. Aangezien ontwikkelaars ook aansprakelijk zijn, zouden de eisen kunnen leiden tot een sluipende DeFi-dood in de VS.

Vergelijkbare eisen, zoals die op EU-niveau zullen worden afgedwongen met de Data Act, zijn onderwerp van controversiële discussie. Ook hier wordt gevreesd voor een de facto verbod op smart contract toepassingen.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven