Nieuws - Hebben cryptobanken binnenkort ook een rekening bij de Fed?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Hebben cryptobanken binnenkort ook een rekening bij de Fed?

Bitcoin (BTC)
Wet en regelgeving
Wereldeconomie
Federal Reserve (Fed) richtlijnen voor cryptobanken

Maandag kondigde de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), aan dat zij richtlijnen klaar hebben liggen voor het openen van zogeheten "master accounts" bij de centrale bank. Cryptobanken zouden hier ook voor in aanmerking komen.

In een rapport van 49 bladzijden van de Raad van Gouverneurs van de Fed worden richtslijnen gegeven voor de beoordeling van diverse instellingen die een rekening bij de Fed willen openen. Hierdoor zullen zij toegang krijgen tot het wereldwijde betalingssysteem.

Meer in het bijzonder biedt het document een kader voor bankdiensten die een vergunning hebben om in de VS zaken te doen, maar niet gemachtigd zijn om een reserverekening bij de Fed aan te houden. Dit omvat banken die cryptodiensten aanbieden als onderdeel van hun activiteiten.

US Fed: Dit zijn de nieuwe richtlijnen

Volgens de nieuwe richtlijnen worden verzoeken van de betrokken bancaire dienstverleners voortaan vooraf in drie fasen onderzocht. Afhankelijk van de risicofactor, moeten zij in het proces aan strengere controles worden onderworpen. Indien deze controle met succes wordt doorstaan, kan een overeenkomstige hoofdrekening bij de Federal Reserve worden geopend. De Amerikaanse Federal Reserve heeft op haar website de volgende verklaring over deze zaak afgelegd:

''Instellingen die zich bezighouden met nieuwe activiteiten waarvoor de autoriteiten nog bezig zijn met de ontwikkeling van een passend beleid en toezichtopties, zouden aan een strengere beoordeling worden onderworpen.''

Bij de ontwikkeling van het regelgevingskader heeft de Federal Reserve ook voorstellen van instellingen in de betrokken banksectoren aanvaard. Het ging onder meer om "instellingen met nieuwe soorten vergunningen, zoals bewaarbanken voor cryptocurrency's", aldus de documenten van de centrale bank.

Het document en de uitspraken van de raad van commissarissen suggereren dat cryptobanken volgens hen ook een plaats hebben in het internationale betalingsverkeer. Met een dienovereenkomstige strikte controle en beoordeling van de risico's zouden zij aldus kunnen toetreden tot de internationale zaken van de centrale banken.

In juni was de Vereniging van Centrale Banken (BIB) het al eens geworden over een kader voor het aanhouden van crypto-activa in de reserves van centrale banken. Deze voorzagen in het toestaan van crypto's zoals Bitcoin met maximaal 1 procent van het totale Tier 1-kapitaal van de respectieve centrale bank.

Ondanks de steeds terugkerende scepsis van centrale banken ten aanzien van cryptocurrencies, lijkt het onderwerp langzaam op de achtergrond te raken.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven