Nieuws - Waarom Bitcoin mining nodig is voor een succesvolle energietransitie

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Waarom Bitcoin mining nodig is voor een succesvolle energietransitie

Bitcoin (BTC)
Mining
Waarom Bitcoin mining nodig is voor een succesvolle energietransitie

Bitcoin mining hoeft niet schadelijk te zijn voor het klimaat. Integendeel: crypto mining kan helpen met de energietransitie.

Ecologische duurzaamheid kan alleen werken als het economisch haalbaar is. De staat kan kinderziektes en tekorten overbruggen, maar op een gegeven moment moet een systeem zichzelf in stand houden, anders dreigt een economische crash. Dat is precies de uitdaging waarvoor we staan in Europa, waar het energietransitieproject honderden miljarden euro's opslokt. Elke kans om de economische levensvatbaarheid van hernieuwbare energieën zoals windenergie, water of zonne-energie te bevorderen, zou welkom moeten zijn. Want het brengt ons een stukje dichter bij CO₂-neutraliteit.

Het probleem met hernieuwbare energienetwerken

Een uitdaging met hernieuwbare energiebronnen is dat ze, in tegenstelling tot kolen of kernenergie, zeer volatiel zijn. Er zijn verschillende invloedsfactoren die bepalen hoe hoog de energieopbrengst is: soms waait het harder, soms schijnt de zon minder.

Om het hele land te voorzien van duurzame energie die ook bij een lage opbrengst verbruik garandeert, moeten er zoveel wind- en zonnecentrales worden geïnstalleerd dat er vaak sprake is van een overproductie van energie. Om de netten niet te overbelasten moeten er afnemers voor de elektriciteit gevonden worden. Natuurlijk is men al bezig met het verbeteren van energieopslagsystemen, maar deze ontwikkeling kost veel tijd. Er zijn dus andere manieren en middelen nodig om de overbelasting van de energienetten te verminderen.

Bitcoin mining als flexibele oplossing

Dit is precies waar de energie-intensieve Bitcoin mining om de hoek komt kijken. Omdat miningsystemen zeer flexibel zijn doordat ze in- en uitgeschakeld kunnen worden. Daarmee kunnen ze fungeren als spontane verbruikers voor overproductie. Daarmee zou het gebruik van energienetten niet alleen beter gecontroleerd kunnen worden, maar zouden regeneratieve energieën ook sneller winstgevend kunnen worden door kruisfinanciering via Bitcoin.

Kritiek op Bitcoin

De grootste hindernis voor Bitcoin ligt hier waarschijnlijk minder in de technische uitvoering dan in de ideologische vooroordelen tegen Bitcoin mining. Er zijn al verschillende oproepen geweest, vooral uit linkse en groene kringen, om de technologie helemaal te verbieden, omdat het minen van cryptocurrency als kwaadaardig en klimaatvernietigend wordt beschouwd. Dus zelfs als de argumenten voor klimaatbeschermende Bitcoin mining duidelijk zijn, is het nog steeds onwaarschijnlijk dat het besef dat mining kan helpen onze CO₂-voetafdruk te verminderen de overhand zal krijgen. Maar blockchaintechnologie kan ook los van Bitcoin mining een beslissende bijdrage leveren aan de energietransitie.

Zij het door de tokenisering van CO₂-certificaten of door peer-to-peer factureringssystemen voor gedecentraliseerde energiesystemen zoals laadstations voor elektrische auto's. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in de blockchainsector de term "Regenerative Finance", of kortweg ReFi, wordt gebruikt.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven