Nieuws - Non-profit als beste rechtsvorm voor cryptocurrencies?

Door Ted Maas

Non-profit als beste rechtsvorm voor cryptocurrencies?

Ethereum (ETH)
Wereldeconomie
Wet en regelgeving
Non-profit cryptocurrency

Er kunnen goede redenen zijn om een ​​non-profitorganisatie te gebruiken om een ​​nieuwe (blockchain)technologie naar de massa te brengen. Afhankelijk van de belangen van de initiatiefnemers kan een rechtspersoon zonder winstoogmerk echter ook geheel ongeschikt zijn.


Onder de grondleggers van nieuwe blockchaintechnologieën is de veronderstelling groot dat de oprichting van een non-profitstichting (een gGmbH) of een ondernemend bedrijf (gUG) de juiste rechtsvorm is voor de uitvoering van een crypto project. In feite zijn er echter talloze voorbeelden van projecten die deze weg hebben gekozen.


De Ethereum Foundation, opgericht in 2014, kan worden genoemd als een van de meest succesvolle voorbeelden in deze context. De organisatie is gevestigd in Zug en is onderworpen aan de Zwitserse wet. In het Duitse rechtsgebied is de in Berlijn gevestigde IOTA Foundation waarschijnlijk het meest prominente voorbeeld, dat ook is erkend als een non-profitorganisatie.

Hierna volgen redenen voor en tegen het gebruik van een non-profit organisatie, deze rechtsvorm kan namelijk ook negatief uitpakken.

Hoe kan een bedrijf worden erkend als non-profit?

Wanneer een Duits bedrijf als non-profit kan worden erkend, is duidelijk geregeld in de belastingwet. Dit is mogelijk als de entiteit in kwestie goede doelen nastreeft. Volgens de belastingwet is het nastreven van liefdadigheidsdoeleinden aanwezig als de activiteit van de onderneming erop gericht is het grote publiek belangeloos te promoten op materieel, intellectueel of moreel gebied.

Er is geen draagvlak voor het brede publiek als de te steunen groep vanaf het begin af aan duidelijk is, zoals bijvoorbeeld bij familiestichtingen het geval is. De wet bevat ook een uitputtende lijst van in aanmerking komende gebieden. Naast religie, kunst, cultuur, sport en tal van andere gebieden, zijn wetenschap en onderzoek, evenals consumentenbescherming, gebieden die het meest in aanmerking komen in het geval van een nieuwe blockchain-technologie.

De non-profitstatus kan immers alleen worden erkend als de onderneming belangeloos actief is. Dit veronderstelt met name dat zij haar gelden alleen voor haar statutaire doeleinden gebruikt en dat de leden of aandeelhouders geen winstdeling of andere voordelen ontvangen.

Non-profit als redder van een BaFin-licentievereiste?

Een grote misvatting is dat een non-profitbedrijf niet onderworpen kan zijn aan enige BaFin-licentievereisten. Toegegeven, de toestemmingsvoorbehouden van zowel de Duitse Bankwet als de Duitse Wet op de effecteninstituten zijn alleen relevant als een aanbieder een gereguleerde activiteit uitoefent en dit in eigen land doet op commercieel niveau. Bij veel non-profit organisaties is dit niet het geval.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven