Nieuws - Maakt de cryptoregulering in de VS een ommekeer door?

Sam Fröling

Door Sam Fröling

Maakt de cryptoregulering in de VS een ommekeer door?

Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Ripple (XRP)
Crypto-acceptatie
VS
Rechtzaak, U.S., Ripple, (XRP), Bull market, Bear market

Regulering in de VS heeft het potentieel om de cryptomarkt omhoog te stuwen - of in de eeuwige diepte te storten. Een overzicht van de huidige situatie.

De strop van regelgeving wordt strakker rond de nek van de cryptomarkt. In de VS zijn de stemmen van wetgevers die oproepen tot strenger toezicht op Bitcoin, Ethereum en co. de afgelopen dagen en weken steeds luider geworden. Naast de macro-economische tegenwind wegen dus ook de soms onduidelijke uitspraken van regelgevers op het sentiment.

Het glas kan in dit opzicht echter ook als halfvol worden gezien. In het geval van innovatie bevorderende wetten in de VS is er hoop op een vrije ontwikkeling van de nieuwe technologie. Met de juiste regelgeving zouden cryptocurrencies een legitieme en grootschalige investering worden voor institutionele beleggers.

Er zijn momenteel enkele gebeurtenissen op de voorgrond in de Verenigde Staten die een blijvende impact zouden kunnen hebben op de prijs van de cryptosector. Een positieve uitkomst van de regelgevingskwestie zou een mogelijke katalysator zijn van de volgende crypto bull markt.

Ripple vs. SEC: positieve rechterlijke uitspraak in zicht?

Vooral de financiële toezichthouder SEC heeft voortdurend voor opschudding gezorgd met zijn tot nu toe nogal wollige classificatie van bepaalde cryptocurrencies als effecten. Met haar rechtszaak tegen betaaldienstverlener Ripple wacht de Amerikaanse Securities and Exchange Commission vrijwel op een precedent voor een schending van de effectenwetgeving door een cryptocurrency. Een overwinning van de SEC kan de weg vrijmaken voor een stroom van verdere rechtszaken tegen andere cryptoprojecten. Zelfs de op één na grootste cryptocurrency, Ethereum, zou niet gespaard blijven.

Binnenkort wordt een uitspraak verwacht in de zaak Ripple v. SEC. Het bedrijf uit San Francisco heeft echter tot nu toe dapper gevochten en blijft kleine overwinningen boeken. Crypto-influencer "BitBoy" is er zelfs zeker van dat de SEC de strijd tegen Ripple inmiddels heeft opgegeven.

Ripple, dat in de cryptoruimte meer wordt gezien als een tak van de TradFi sector (Traditional Finance), vormt onverwacht een lichtpuntje in de berenmarkt. In afwachting van een mogelijke overwinning voor Ripple is de prijs van XRP de afgelopen weken aanzienlijk gestegen, tegen de algemene marktrichting in.

Aangenomen dat de SEC er niet in slaagt een relatief gecentraliseerd blockchainbedrijf (en het op drie na grootste cryptoproject, stablecoins daargelaten) te classificeren als een effect. Dan zou de autoriteit geen beslissende basis hebben voor vorderingen voor verdere rechtszaken. Dit zou een enorme opluchting zijn voor alle andere, veel meer gedecentraliseerde cryptoprojecten. En wat meer zekerheid voor institutionele beleggers.

Regulering door handhaving

Want tot nu toe staat alleen Bitcoin ter discussie als algemene cryptobelegging voor bedrijven en instellingen. De onbesliste regulering van de sector lijkt velen te vaag. In de VS lijkt het tot nu toe op een lappendeken. De autoriteiten neigen nog steeds naar regelgeving door handhaving, in tegenstelling tot een innovatie bevorderende "regelgeving door regels".

In februari ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden een uitvoeringsbesluit over cryptoregulering. Op 16 september werd een informatieblad gepresenteerd als een eerste, holistische visie. Het klinkt echter nog steeds nogal beperkend.

Er wordt gesproken over de "verantwoorde ontwikkeling van digitale activa". Eén ding is duidelijk: de slechte reputatie van de sector blijft haar voor en beïnvloedt ook de wetgevers. SEC, CFTC en een alfabetsoep van andere autoriteiten zijn daarom gemandateerd om "agressief onderzoek en handhaving te verrichten tegen onwettige praktijken in de sector van de digitale activa".

En ze ondernemen actie: de SEC trapt al enige tijd op de tenen van de sector. Het hoofd van het agentschap, Gary Gensler, beschouwt veel cryptocurrencies als illegaal uitgegeven effecten en dringt aan op meer strengheid tegen digitale activa.

Maar voor sommigen in de cryptosector kan de aanklacht tegen Ooki DAO door de Financial Futures and Options Commission (CFTC) gevoeld hebben als een steek in de rug. De autoriteit is tot dusver nogal gematigd geweest in haar optreden ten aanzien van de sector. Met de laatste uitspraak gaat zij in het offensief tegen elk lid van de DAO.

Het wordt beschuldigd van het aanbieden van illegale leverage en margehandel. De gedecentraliseerde en autonome organisatie wordt niet als zodanig erkend. Ook hier ontbrak een set crypto specifieke regels als basis voor de rechtszaak.

Goede regelgeving, slechte regelgeving

De wetgevers in de VS hebben blijkbaar in veel opzichten nog steeds niet het nodige inzicht in de nieuwe technologie. Dit blijkt ook uit het verbod op algoritmische stablecoins dat in de Amerikaanse Senaat wordt besproken. De terra-collapse gebeurde al in mei. In het eerste wetsvoorstel staat echter dat er twee jaar nodig is om "te bestuderen hoe algoritmische stablecoins werken".

Maar er zijn lichtpuntjes. De factsheet van het Witte Huis steunt ook "verantwoorde innovatie". Coinbase CEO Brian Armstrong gelooft dat, zoals ooit het geval was met de ontwikkeling van de internetlocatie Silicon Valley, de VS zich gedwongen zullen voelen deze innovatievrijheid te verlenen om redenen van economisch concurrentievermogen.

En dus hebben enkele pro-crypto-senatoren met de "Responsible Financial Innovation Act" een eerste poging ondernomen om cryptocurrencies op holistische wijze in de bestaande wetgeving op te nemen en daarbij rekening te houden met de risico's.

Het wetsontwerp is bedoeld om de open vragen van cryptocurrencies rond belastingen, effecten en consumentenbescherming te beantwoorden op een manier die innovatie bevordert. De duidelijkheid die hierdoor ontstaat, zou de cryptosector kunnen katapulteren.

Cardano-oprichter Charles Hoskinson is het daarmee eens. In een interview met Cheeky Crypto voorspelt Hoskinson een "mega bull market" als de Responsible Financial Innovation Act in de VS van kracht wordt. Duidelijke regelgeving zou volgens hem de weg vrijmaken voor een nieuwe golf van institutionele beleggers in de sector. Zelfs een kleine procentuele toewijzing van hun portefeuilles aan de cryptosector zou een enorme geldstroom betekenen.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven