Nieuws - Litigation Financing DAO presenteert LFD token: community-based litigation funding

Sam Fröling

Door Sam Fröling

Litigation Financing DAO presenteert LFD token: community-based litigation funding

Investeren
DeFi
Wet en regelgeving
Litigation Financing DAO, LFD token

De Litigation Financing DAO maakt community-based financiering van rechtszaken mogelijk via blockchaintechnologie. Tokenhouders krijgen zo toegang tot het LFD-ecosysteem, dat verschillende gebruiksmogelijkheden biedt. Geïnteresseerden kunnen vandaag deelnemen aan de beweging via het tokenaanbod.

Litigation Financing DAO GmbH ("LFD") is opgericht in 2019 en is een in Liechtenstein gevestigde procesfinancier. Het financiert gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures in het hele Duitstalige gebied (Liechtenstein, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland), vooral als er geen rechtsbijstandsverzekering beschikbaar is of als een rechtsbijstandsverzekering wordt geweigerd.

Op basis van jarenlange ervaring heeft Litigation Financing DAO zich gespecialiseerd in procesfinanciering van procedures ter bescherming van beleggers (bijv. levensverzekeringen, fondsen, leningen in vreemde valuta, enz.) en procedures op basis van inbreuken op de gegevensbescherming. Daarnaast financiert LFD geselecteerde individuele procedures, zoals aansprakelijkheidsverzekeringsprocedures bij ernstige verkeersongevallen of naar aanleiding van grote branden.

In de loop der jaren heeft de LFD rechtszaken gefinancierd tegen de portefeuillefabrikant Ledger, verschillende rechtsbeschermingsverzekeraars, ShareWood Switzerland AG, verschillende functionarissen voor gegevensbescherming en vele anderen procedures. Met behulp van de LFD penning willen ze "rechten" voor iedereen realiseren. Noch de sociale status noch de financiële achtergrond van het individu mogen geen rol spelen.

Bezoek de officiële website van de Litigation Financing DAO of neem direct deel aan de token offering.

Waarden en visie van de DAO voor procesfinanciering

Het instellen van legitieme rechtsvorderingen brengt veel risico's en kosten met zich mee en duurt vaak jaren. De LFD begeleidt ondernemers en particulieren in deze moeilijke periode en financiert niet alleen het juridische geschil, maar neemt bij verlies in de zaak ook de kosten van de tegenpartij op zich, die anders door de partijen zelf zouden moeten worden betaald.

Daarbij zijn diversiteit, gelijkheid, duurzaamheid en een respectvolle en onbevooroordeelde behandeling van mensen topprioriteiten van de Litigation Financing DAO. De gedecentraliseerde organisatie van LFD werkt altijd volgens de vier onderstaande basisbeginselen:

  • Innovatie - Het gebruik van crowdsourced kennis uit de gemeenschap.

  • Technologie - Het voornemen om rechtszaken te financieren en een "web3-juridische gemeenschap" mogelijk te maken via de blockchain.

  • Track record - We leveren wat we beloven. Wij zetten ons in voor de gemeenschap en streven altijd naar succes.

  • Voorlichten - Eerst voorlichten, dan voorkomen en pas in laatste instantie procederen.

Token Offering is live

Daarnaast hecht Litigation Financing DAO de hoogste waarde aan duurzaamheid en stelt het LFD tokens in staat om het LFD ecosysteem te betreden en ervan te profiteren.

Penninghouders hebben de mogelijkheid om:

  • Hun eigen juridische geschillen gratis laten beoordelen door de DAO voor procesfinanciering;

  • Een verlaging van de onvoorziene provisie voor eigen rechtszaken in geval van een toezegging tot financiering van rechtszaken door de Litigation Financing DAO;

  • Nieuwe mogelijke gevallen van procesfinanciering aan de Litigation Financing DAO voor te leggen in het kader van een zogenaamde "Treasure Hunt" en daarvoor een vindersbeloning te ontvangen;

  • Deelnemen aan enquêtes over mogelijke gevallen van procesfinanciering, opmerkingen maken over mogelijke gevallen van procesfinanciering, input leveren voor de strategie inzake mogelijke gevallen van procesfinanciering en daarvoor een ondersteunende beloning ontvangen;

  • Deelnemen aan een toekomstige Security Token Offering van de Litigation Financing DAO. Tokenhouders krijgen een voorkeursrecht om de Security Tokens te kopen.

9.000 LFD Tokens zullen worden verkocht. Gezien de rechten die aan de LFD-tokens verbonden zijn, is de verkoopprijs een redelijke EUR 500,00 per token.

De Litigation Financing DAO is van plan de LFD Tokens zo snel mogelijk toe te laten tot de handel op een officiële cryptobeurs.

LFD-munten kunnen worden gekocht via https://app.litigation-financing.io/. De aankoopprijs wordt met 20% verlaagd als de token vóór 30.11.2022 wordt gekocht.

Bezoek de officiële website van Litigation Financing DAO of neem direct deel aan de token offering.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven