Nieuws - Is Ethereum niet meer deflationair?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Is Ethereum niet meer deflationair?

Ethereum (ETH)
DeFi
Blockchain/Technologie
Is Ethereum niet meer deflationair?

Na de EIP-1559 update heeft Ethereum (ETH) een deflatoire aanboddynamiek. Maar dit was niet altijd het geval.

Een van de sterkste verhalen rond ETH is het idee van ''ultrasound money'', oftewel de deflatoire aanboddynamiek sinds de EIP-1559 update. De functie is eenvoudig: hoe meer activiteit op de mainchain, hoe meer ETH wordt "verbrand", d.w.z. op lange termijn aan de circulatie wordt onttrokken. Hierdoor krimpt het totale aanbod.

Door de afnemende activiteit in september vreesden sommigen dat er een einde zou komen aan de deflatoire aanboddynamiek van Ethereum. Sinds ongeveer half augustus is de inflatie positief, wat kan worden toegeschreven aan de algemene afname van activiteit op de blockchain tijdens de zomermaanden.

Meer coins in omloop leiden theoretisch tot een hoger aanbod, wat een neerwaartse druk uitoefent op de prijs.

ETH inflatiepercentage in de tijd.

Bron: Glassnode.

De vrees voor een langdurige inflatoire fase voor Ethereum bleek echter ongegrond. ETH is nu weer deflatoir. De grafiek laat duidelijk zien dat kortetermijnfluctuaties geen significante impact hebben op de algemene aanbodtrend voor ETH. De DeFi zal daarom op lange termijn waarschijnlijk een deflatoir monetair systeem blijven.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven