Nieuws - Europa gaat Crypto - MiCA Whitepaper

Mike Hesp

Door Mike Hesp

Europa gaat Crypto - MiCA Whitepaper

Exchanges
Wet en regelgeving
De MiCA-regelgeving gaat ervoor zorgen dat crypto-aanbieders in de toekomst aan minimale whitepaper-eisen moeten voldoen.

De MiCA-regelgeving gaat ervoor zorgen dat crypto-aanbieders in de toekomst aan minimale whitepaper-eisen moeten voldoen.

Om de Europese cryptomarkt meer zekerheid en professionaliteit te geven, zal de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) van de Europese Unie niet alleen licentie- en nalevingsverplichtingen opleggen aan aanbieders van crypto-activa, maar zich ook richten op emittenten en aanbieders van crypto-activa. Vóór de openbare aanbieding en notering van crypto-activa op cryptohandelsplatforms zullen de verantwoordelijke personen of ondernemingen in de toekomst een whitepaper moeten opstellen. Het whitepaper moet de wettelijk voorgeschreven minimuminhoud hebben, voordat cryptoplatformen producten mogen aanbieden. Naast een aanzienlijke toename van de transparantie van Initial Coin Offerings (ICO) en andere tokenverkopen hoopt de MiCA-wetgever hiermee ook de verantwoordelijkheid van de aanbieders van nieuwe crypto-activa aanzienlijk te versterken. De minimumvereisten van de MiCA zijn sterk gebaseerd op de mechanismen die bekend zijn uit het effectenprospectusrecht.

Wat moeten crypto-aanbieders in het whitepaper publiceren?

Aanbieders van crypto-activa zullen potentiële beleggers via het whitepaper voldoende informatie moeten geven die hen in staat te stellen om juiste beleggingsbeslissingen te nemen. Daartoe is het allereerst noodzakelijk dat zij informatie verstrekken over zichzelf als aanbieder van crypto en over de makers van de cryptocurrencies die zijn aanbieden. Dit omvat informatie over hun rechtsvorm, hun contactgegevens en de personen die verantwoordelijk zijn voor de onderneming en, in het geval van noteringen, de exploitant van het platform voor cryptohandel.

Het whitepaper moet ook specifiek vermelden welke rechten en plichten verbonden zijn aan de crypto-activa en welke technologie ten grondslag ligt. Het whitepaper moeten ook informatie verstrekken over de risico's die aan de crypto-activa verbonden zijn. Ten slotte moeten de aanbieders in het whitepaper vermelden of het consensusmechanisme dat aan de crypto-activa ten grondslag ligt, gevolgen heeft voor het milieu of het klimaat. Volgens de MiCA moeten de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA) in de komende maanden technische normen voor de afzonderlijke minimumvereisten ontwikkelen om de markt concrete aanwijzingen te geven over welke details in witboeken moeten worden verstrekt.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven