Nieuws - EU-parlement stemt voor strengere regels voor smart contracts

Mike Hesp

Door Mike Hesp

EU-parlement stemt voor strengere regels voor smart contracts

EU-parlement stemt voor strengere regels voor smart contracts

In de loop van een uitgebreide gegevenswet heeft het EU-parlement ook het initiatief genomen tot nieuwe regelgeving voor smart contracts.

'Gegevenswet' gaat van kracht in 2024

Op 14 maart stelde het Europees Parlement nieuwe regels en eisen vast voor smart contracts als onderdeel van de datawet. Een daarin opgenomen artikel, dat bepaalt dat smart contracts wijzigbaar moeten zijn, zorgt voor onrust in de cryptoruimte. Staat de decentralisatie van smart contract toepassingen op het spel?

Gegevenswet regelt gegevensinfrastructuur

Het wetsvoorstel werd aangenomen met 500 stemmen voor en 23 tegen. De wet beoogt de omgang met gedeelde gegevens te reguleren en in dit verband meer rechtszekerheid op EU-niveau te scheppen. Gebruikers moeten op transparante wijze toegang hebben tot de gegevens die zij genereren. Informatie die bijvoorbeeld door het gebruik van spraakassistenten, chatbots of IoT-apparaten wordt gegenereerd, moet zichtbaar zijn voor gebruikers.

Een geoptimaliseerd wettelijk kader voor data-infrastructuur moet naast de veiligheid van de gebruiker, de weg vrijmaken voor toekomstige industrieën en tech-toepassingen. De nieuwe regels zouden vanaf 2024 verplicht kunnen worden voor dienstverleners in Europa. Daarvoor moet de wetgeving nog door de triloogonderhandelingen. Dienovereenkomstig kunnen er nog aanpassingen plaatsvinden.

Smart contracts met een exit-optie?

De nieuwe eisen voor smart contracts omvatten ook een "veilige beëindiging en onderbreking". Een smart contract moet interne functies bevatten om een contract te resetten of om opdracht geven het proces te stoppen of te onderbreken. Een smart contract moet de voorwaarden duidelijk en transparant definiëren.

Dergelijke noodmechanismen of "kill switches" zijn controversieel in de cryptowereld. Critici maken zich zorgen over de veiligheid en decentralisatie van smart contracts, die juist gelegitimeerd worden door de consequente uitvoering van contractvoorwaarden. In gesprek met Cointelegraph legt blockchain expert Michael Lewellen uit: "Het opnemen van een kill switch ondermijnt de garanties van onveranderlijkheid en introduceert een punt van falen omdat iemand het gebruik van zo'n kill switch moet reguleren."

Gevolgen voor DeFi-sector moeilijk te overzien

Sommige stemmen vrezen dat de regulering van smart contracts een blijvend effect kan hebben op de defi-industrie in Europa. De wet bepaalt ook dat smart contracts dezelfde "bescherming en rechtszekerheid bieden als andere contracten die met andere middelen worden gesloten". Bovendien moeten smart contracts zodanig worden ontworpen dat de "bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen", wordt gewaarborgd. Bovendien is een van de centrale vragen voor de geplande veranderingen nog niet opgelost: wie krijgt de controle over de kill switches?

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven