Nieuws - EU-parlement: €1.000 limiet voor self-hosted wallets van tafel?

Mike Hesp

Door Mike Hesp

EU-parlement: €1.000 limiet voor self-hosted wallets van tafel?

Wet en regelgeving
EU-parlement: €1.000 limiet voor self-hosted wallets van tafel?

Bij het opstellen van internationale wetten worstelen politici en de crypto-industrie over de vormgeving van mogelijke betalingsbeperkingen voor self-hosted wallets.

Op 28 maart stemt het Europees Parlement over een tekstwijziging van de anti-witwaswet (TFR). In de aanloop naar de stemming introduceerden Europarlementariërs een artikel in het wetsontwerp dat voor opschudding zorgde in de cryptosector. Dit had tot doel een bovengrens te stellen aan commerciële transacties op cryptowallets waarvan de eigenaars niet volledig geïdentificeerd zijn. De bovengrens werd vastgesteld op 1.000 euro. Alleen aanbieders van cryptodiensten met een EU-vergunning zouden betalingen boven deze limiet kunnen verwerken. De sector vreest dat deze toevoeging in strijd is met reeds voltooide wetsontwerpen (met name de MiCA-verordening) en innovatie in de gedecentraliseerde financiële sector belemmert.

Europarlementariërs reageren terug

Met het verzet van de industrie is inmiddels rekening gehouden. Volgens The Block hebben de beleidsmakers besloten terug te keren naar de oorspronkelijke formulering van het voorstel voor commerciële betalingen. In de laatste versie van het wetsontwerp is de bovengrens voor dergelijke transacties 7.000 euro. Het ontwerp voorziet in uitzonderingen voor betalingen tussen particulieren ("interpersoonlijke betalingen").

De terugkeer naar de oorspronkelijke formulering betekent dat er weliswaar nog steeds een transactieplafond is voor zelf gehoste adressen. "Tenzij de klant of de uiteindelijke begunstigde van dergelijke zelf gehoste adressen kan worden geïdentificeerd", aldus het ontwerp, volgens The Block.

De secretaris-generaal van de lobbygroep Blockchain For Europe, Robert Kopitsch, vertelde het nieuwsportaal: "De realiteit is dat, tenzij de EU van alle handelaren onder MiCA wil laten vallen, de betaling van goederen en diensten via een self-hosted wallet al voldoende is geregeld in het TFR."

Definitief besluit nog niet genomen

De paritaire commissie heeft dinsdag over de inhoud van de wet gestemd. Die kan echter nog gewijzigd worden, omdat hij nog door de trialoog in het wetgevingsproces moet. Tijdens dit proces zullen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hun advies geven. Pas daarna kan de wet definitief worden gemaakt.

Daarnaast hebben Europarlementariërs een mandaat voor de Europese Commissie toegevoegd om over drie jaar te beoordelen of de regel over commerciële betalingen moet worden aangepast. Zowel de MiCA (Markets in Crypto Assets) als de TFR-verordening worden op 19 april definitief gestemd.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven