Nieuws - Digitale effecten: Gamechanger voor de DeFi-sector?

Sam Fröling

Door Sam Fröling

Digitale effecten: Gamechanger voor de DeFi-sector?

Investeren
digitale effecten gamechanger

Digitale effecten zouden de reden kunnen zijn waarom veel banken binnenkort cryptocurrencies gaan aanbieden. Dit zijn de redenen:

Voor veel crypto-enthousiastelingen zijn digitale effecten zoals security tokens of zelfs crypto-effecten waarschijnlijk veel te saai en te broos. Wie is er nog geïnteresseerd in een vastgoedobligatie of obligatie voor bedrijfsfinanciering waarvoor je 5 procent rente per jaar betaalt? De digitale belichaming van effecten via tokens op een blockchain lijken momenteel vooral mensen aan te spreken die zelf in het bank- en financiewezen werken.

Risicogevoelige cryptobeleggers hebben doordoor weinig interesse. De kopers van op cryptocurrencies gebaseerde effecten zijn meestal beleggersgroepen die zich eerder niet in de cryptosector bevonden. Met deze achtergrondinformatie is het belangrijk om enkele misverstanden uit de weg te halen.

Het potentieel van digitale effecten

Alles gaat digitaal, niet alleen ons geld maar ook onze beleggingsproducten. Net zoals we over enkele jaren de digitale euro van de Europese Centrale Bank krijgen, zal elk effect in de toekomst - ongeacht of het een aandeel, obligatie of fonds is - alleen digitaal worden uitgegeven. Terwijl de cryptomarkt een marktkapitalisatie heeft van slechts ongeveer één biljoen US-dollar, hebben we het over ongeveer 100 biljoen dollar in de aandelensector alleen al. Dut is zelfs nog exclusief derivaten of obligaties.

Naast de verwachte omzetting van al bestaande effecten in coins, zijn het vooral de nieuwe emissies die de verandering hier aansturen. Een recente studie van de Boston Consulting Group voorspelt een marktvolume van op coins gebaseerde effecten van 16 biljoen US-dollar tegen 2030.

Is Ethereum wel geschikt?

Al die miljaren euro's, Amerikaanse dollars en dergelijke zullen worden uitgegeven op publieke blockchains zoals Ethereum, Polygon of Stellar in de vorm van security tokens. Door de hoge transactiekosten op Ethereum netwerk zijn goedkopere alternatieven zoals Polygon de afgelopen maanden naar voren gekomen voor effectenuitgiftes.

Institutionele adoptie via effecten

Maar nog belangrijker dan de toevloed van fondsen voor Polygon en andere cryptocurrencies is de dwang voor banken, beurzen en andere financiële dienstverleners om te vertrouwen op crypto-infrastructuren. Een bank die eerder Bitcoin en andere cryptocurrencies dom vond, kwam weg met deze onwetendheid. Maar geen enkele spaarbank, Volksbank of commerciële bank kan de effectensector op lange termijn negeren. Dit is precies waarom alle banken werken aan de crypto bewaaroplossingen.

Zo zei de Duitse Spaarbank en Girovereniging enkele weken geleden dat dit alleen voor digitale effecten gebeurde, maar niet voor Bitcoin. Maar men zou kunnen overdrijven en zeggen dat digitale effecten niets meer zijn dan een eerste grote stap richting cryptocurrencies. Als de token-infrastructuur er eenmaal is en de dienstverleners voor hun effectenbedrijf gedwongen worden om cryptocurrencies in hun wallet aan te houden, zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat de Bitcoin-tegenstanders van de instelling bezwijken. De massale invoering van crypto in het traditionele banksysteem zal dus een belangrijke impuls krijgen met de invoering van digitale effecten en uiterlijk de digitale euro.

Maar zelfs dit is nog maar het begin. De echte gamechanger en de totale fusie tussen de traditionele effectenwereld en de cryptosector zal op een heel andere plek aan het licht komen.

Echte assets in een DeFi omgeving

In de loop van de huidige financiële en economische crisis - het zou inmiddels normaal moeten zijn om de huidige macrosituatie zo te noemen - is ook de DeFi-sector uiteengevallen. Het gebrek aan stabiliteit en zekerheden zou nu echter in de sector kunnen worden opgevangen door zogenaamde real wordt assets of ergo digitale effecten van bijvoorbeeld goud.

Laten we het voorbeeld nemen van een gedecentraliseerde autonome organisatie, kortweg DAO, die is opgezet als beleggingsfonds. Dit gedecentraliseerde beleggingsfonds, waarin beslissingen niet door één fondsbeheerder maar door de gemeenschap worden genomen, heeft tot nu toe alleen in cryptocurrencies of NFT's kunnen beleggen.

Natuurlijk zorgde dit bij dergelijke constructies voor gevoeligheid voor volatiliteit. Bij professioneel wallet beheer daarentegen kan een instantie terugvallen op verschillende activaklassen om de risico's optimaal te beheersen. Dus als we een verdere vestiging van digitale effecten zouden zien, ook in regelgevend opzicht, dan wordt het steeds eenvoudiger om een DAO-fonds te verzekeren met bijvoorbeeld vastgoedobligaties.

Dit voorbeeld toont aan dat we nog helemaal aan het begin staan van de samensmelting van de cryptoconomie en de traditionele financiële wereld. Daarnaast kan worden geconstateerd dat beide werelden van elkaar afhankelijk zijn om zich verder te ontwikkelen.

Lof voor regelgevende inspanningen

Hoewel politici en regelgevers vaak vrij kritisch staan tegenover cryptocurrencies, zijn ze zeer open en positief over de digitale effecten. Zelfs een Bitcoin tegenstander als Olaf Scholz vindt digitale effecten geweldig. Hij heeft immers zelf actief de Elektronische Effectenwet (eWpG), waarop de zogenaamde crypto-effecten zijn gebaseerd, gepromoot toen hij in 2021 nog minister van Financiën was.

Aangezien de vorige digitale vorm van effecten aan bepaalde beperkingen onderhevig is, heeft Duitsland de speciale vorm van crypto-effecten volgens de eWpG ontwikkeld. Volgend jaar wordt de eWpG al uitgebreid naar aandelen, zoals beschreven in de onlangs gepubliceerde Toekomstfinancieringswet. Ook op Europees niveau wordt getracht met de DLT-pilotregeling een uniform juridisch kader voor digitale effecten te creëren. Dit is bijzonder belangrijk voor de handel op de secundaire markt. Er zijn immers nog steeds geen beurzen voor digitale effecten

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven