Nieuws - DeFi op Ethereum is aan het groeien

Door Luc Vesters

DeFi op Ethereum is aan het groeien

Ethereum (ETH)
DeFi
DeFi op Ethereum is aan het groeien

Of het nu gaat om crypto of "echte" activa, de DeFi van Ethereum biedt de basis voor financiële toepassingen voor iedereen. In februari zag de TVL Ethereum van de DeFi een enorme groei en mikt aan het einde van de maand op vergelijkbare hoogten als in mei 2021, de piek van de laatste DeFi bloei.

Omdat een groot deel van de groei in Amerikaanse dollars gerelateerd is aan de prijsstijging van Ethereum, is het de moeite waard om te kijken naar TVL gemeten in ETH. Dit zag een gestage stijging in februari, wat aangeeft dat er meer kapitaal terugstroomt naar de DeFi.

Totale waarde vergrendeld van de DeFi in Amerikaanse dollars. Bron: DefiLlama

Totale waarde vergrendeld van de DeFi in Amerikaanse dollars. Bron: DefiLlama

De redenen hiervoor zijn duidelijk. Restaking op EigenLayer slokt steeds meer ETH op en vergroot de vraag. Daarnaast ondervinden DeFi protocollen een hernieuwde belangstelling door een recent voorstel in de Uniswap DAO. Dit voorziet erin om UNI houders een deel van de opbrengsten van het platform te geven. Het vooruitzicht van een token dividend zou de aantrekkelijkheid van de hele DeFi kunnen vergroten als andere DEXen en uitleenplatformen ook dergelijke winstdelingsregelingen activeren.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven