Nieuws - DAO's - startblokken voor de wetenschap?

Door Luc Vesters

DAO's - startblokken voor de wetenschap?

Investeren
Blockchain/Technologie
DAO's - startblokken voor de wetenschap?

Decentralized autonomous organizations (gedecentraliseerde autonome organisaties) - afgekort DAO's - zijn een van de weinige successen van blockchain technologie. Hun toepassing wordt getest in verschillende sectoren. Hun gebruik voor wetenschappelijke doeleinden lijkt veelbelovend, zoals besproken in het tijdschrift Nature Biotechnology. Om financiering te werven of wetenschappelijk werk digitaal te organiseren: DAO's zouden onderzoekers onafhankelijker kunnen maken en kunnen uitgroeien "tot sterke wetenschappelijke communities", aldus het pleidooi.

Verenigd op de blockchain

Hoe ambitieus cryptoprojecten ook zijn, uiteindelijk is er geen geld en worden ze niet uitgevoerd. Een sleutel om geld in te zamelen zijn DAO's. Het concept is vergelijkbaar met een coöperatie - leden investeren in een gemeenschappelijke pot en stemmen over hoe het geld wordt gebruikt. Alles over de blockchain, in de vorm van tokens.

DAO's zijn een soort digitaal prikbord waarop projectvoorstellen worden geplaatst. Als er genoeg goedkeuring is, wordt er geld vrijgemaakt uit de gemeenschappelijke schatkist. Transparantie is een essentieel kenmerk en manipulatie is nauwelijks mogelijk. Onderzoeksresultaten worden regelmatig gepubliceerd en ter discussie gesteld met het oog op kwaliteitscontrole.

Leden blijven meestal anoniem, wat gelijke kansen qua geslacht en afkomst kan bevorderen, zoals het artikel in Nature Biotechnology benadrukt. Samenwerking in een DAO zou kunnen leiden tot "snellere vooruitgang in de wetenschap" in het algemeen.

DAO's in de praktijk

"Traditioneel ondergefinancierde onderzoeksgebieden" zouden als eerste kunnen profiteren. Het gaat om projecten die afhankelijk zijn van "proof-of-concept resultaten", maar die "vaak nog niet beschikbaar zijn" en daarom geen financiering krijgen.

ValleyDAO, dat onderzoek naar synthetische biologie voor de duurzame productie van voedsel en kleding financiert, wordt als positief voorbeeld genoemd. AthenaDAO richt zich bijvoorbeeld op het bevorderen van projecten op het gebied van de gezondheid van vrouwen en VitaDAO richt zich op het bevorderen van een lang leven. DAO's kunnen zich selectief richten op specifieke patiëntengroepen. Of het nu gaat om de behandeling van haaruitval, zoals gepromoot door HairDAO.

De weg naar "gedecentraliseerde wetenschap"

Hoe nobel de bedoelingen van een DAO ook zijn, vroeg of laat komt het er toch van: de financieringskwestie. Je moet je niet laten misleiden door de idealistische gedachtegang. DAO's zijn geen instellingen zonder winstoogmerk; het gaat uiteindelijk om business, dus om geld te verdienen aan onderzoeksprojecten.

In de praktijk zijn DAO's nog niet "zelfvoorzienend". Een optie is om via patenten te gaan - intellectueel eigendom wordt "gecommercialiseerd tot een product" met behulp van non-fungible tokens. Dit zou "extra inkomsten kunnen genereren, die dan terugvloeien naar de DAO om verdere projecten te financieren."

Maar hier moeten DAO's zelf nog een proof of concept leveren. Zelfs projecten die, zoals VitaDAO, "zichzelf hebben gefinancierd tot het IP- NFT stadium" hebben moeite met verdere financieringsrondes. Last but not least zouden DAO's ook "het aantal leden van hun token moeten verhogen". Veel ideeën blijven mislukken door de implementatie; het valt nog te bezien of DAO's een succes zullen worden. Maar als denkspel hebben ze hun charme.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven