Nieuws - Aandelen op de blockchain: Duitsland durft volgende stap te zetten

Door Luc Vesters

Aandelen op de blockchain: Duitsland durft volgende stap te zetten

Ethereum (ETH)
Polygon (MATIC)
Wet en regelgeving
Aandelen op de blockchain: Duitsland durft volgende stap te zetten

Een nieuw wetsontwerp voor de toekomstige financieringswet van het ministerie van Financiën en Justitie suggereert dat er in de toekomst ook elektronische aandelen moeten komen. In hoeverre er straks allemaal aandelen op Ethereum, Polygon en Co. worden uitgegeven en welke grote hoop is nog niet in de wet verwerkt.

Tot nu toe kunnen in Duitsland alleen obligaties elektronisch worden uitgegeven. Terwijl Siemens bijvoorbeeld een obligatie uitgeeft op de Polygon blockchain, mogen aandelen van Siemens dus niet elektronisch worden vastgelegd. Voor het aandelenkapitaal is nog steeds fysieke documentatie vereist. Daarom moet de wet op de elektronische effecten (eWpG), die pas sinds juni 2021 bestaat, worden aangepast voor aandelen.

De toekomstige financieringswet

Om de financiële sector in Duitsland en met name de bestaande financieringsvormen over te zetten naar het digitale tijdperk, heeft het ministerie van Financiën en Justitie het initiatief genomen tot de toekomstige financieringswet. Naast digitalisering zijn er ook fundamentele zaken als een betere werknemersparticipatie, die het ministerie van Lindner wil doorvoeren om startende ondernemers en het MKB te stimuleren.

De spannendste verandering voor de blockchainsector als gevolg van de toekomstige financieringswet betreft de elektronische effectenwet, die volgens het wetsontwerp waarover BTC-ECHO beschikt, voorziet in volledig tokenized aandelen. Deze volgende stap zou dus een volledig nieuwe activaklasse op Ethereum, Polygon en Co.

Aandelen op Ethereum, Polygon en Co.

Tot nu toe was de grootste groep in Duitsland crypto-effecten of security tokens, die als obligaties konden worden uitgebreid met eigenschappen die lijken op aandelen, zoals participatierechten. Daardoor konden obligatiehouders ook deelnemen aan exitopbrengsten of winstuitkeringen.

Met elektronische aandelen is een aparte klasse van effecten met zeer duidelijke regels en beleggersrechten nu toegankelijk voor bedrijven en beleggers. Of een aandelenvennootschap in de toekomst besluit haar aandelen via blockchain of traditioneel via een effectencertificaat uit te geven, is een vrije keuze. Uiteindelijk zullen er dan twee parallelle "effectiseringssystemen" zijn.

Men moet echter wel erkennen dat crypto-effecten niet noodzakelijk op een openbare blockchain moeten worden uitgegeven. Hoewel dit de trend is onder banken - Deutsche Bank heeft Ethereum gebruikt en Siemens en Hauck Aufhäuser Lampe Polygon respectievelijk - zijn er ook uitzonderingen. Zo geeft het effecteninstituut van de spaarbanken, Deka, zijn crypto-effecten uit met een gesloten DLT-oplossing genaamd Swiat.

In ruil daarvoor kun je jezelf een centrale bewaarder en bank besparen, dus twee tussenpersonen vermijden. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook tijd. Denk maar aan het feit dat het vaak twee dagen en langer duurt voordat een overdracht bij de centrale bewaarder plaatsvindt - dat is niet meer actueel en dankzij blockchain niet meer nodig. Een gevolg is dat hierdoor ook de kosten voor het verstrekken van liquiditeit dalen.

Crypto-aandelen: De grote klapper?

Zelfs als in de toekomst alle vormen van effecten alleen nog maar in digitale vorm mogen worden uitgegeven, is er nog een lange weg te gaan. Het zal zeker een paar jaar duren voordat alle infrastructuren zijn omgezet naar de tokenstandaard.

Niettemin is de opname van aandelenbedrijven een belangrijke stap om het concurrentievermogen van Duitsland te waarborgen. In Zwitserland en Liechtenstein ten slotte kunnen aandelen zuiver digitaal worden uitgegeven vanwege verschillende wettelijke vereisten. Aandelenvennootschappen komen daar echter veel vaker voor dan in Duitsland. Terwijl in Duitsland de overgrote meerderheid van de vennootschappen GmbH's zijn en er slechts zeer weinig AG's zijn, geldt in Zwitserland en Liechtenstein het tegenovergestelde.

Hoe zit het met digitale GmbH-aandelen?

Het is dan ook te hopen dat meer ondernemingen in de toekomst besluiten een beursgenoteerde vennootschap op te richten om onze kapitaalmarkt te verrijken. Uiteindelijk is het vooral de openbare verhandelbaarheid op de beurs die voor kleine beleggers zo verleidelijk is.

De hervorming zou een veel grotere impact kunnen hebben als tokenization zou worden uitgebreid naar alle vormen van aandelen. Dan zouden niet alleen aandelen, maar ook GmbH-aandelen in digitale vorm kunnen worden uitgegeven en verhandeld.

Gemeten naar de omvang van het Duitse GmbH-landschap zou dat een echte game changer zijn. Uiteindelijk zouden kleine beleggers dan rechtstreeks in Duitse middelgrote ondernemingen kunnen investeren, mits een beursnotering wordt nagestreefd. Tot dusver is echter niet bekend dat een dergelijke uitbreiding van de eWpG gepland is.

In de volgende stap van de Toekomstfinancieringswet vindt tot 12 april een hoorzitting van verenigingen plaats. Het huidige wetsontwerp is dus nog niet definitief en moet daarom nog onder voorbehoud worden geïnterpreteerd.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven